Utredning ska ge mer vindkraft till havs

Regeringen tillsätter en utredning för att få till stånd mer havsbaserad vindkraft, sa klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) vid en pressträff på onsdagen.

ANNONS

Utredningen ska lägga förslag som gör processerna för tillstånd för vindkraftsparker till havs smidigare.

– Idag har vi en snårskog av regler och processer, säger ministern.

Utredaren ska föreslå ett system för hur staten ska kunna anvisa områden som är särskilt lämpliga för havsbaserad vindkraft. Förslag ska också lämnas för hur bolag ska kunna få ensamrätt till ett område, istället för att det som nu kan uppstå en oviss konkurrenssituation.

– Regeringen bedömer att det här kan ge nya förutsättningar som snabbar på utbyggnaden, säger Romina Pourmokhtari.

ANNONS