Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Tredje vaccindos kan skydda riskgrupper bättre

Människor med nedsatt immunförsvar kan ha svårt att svara på vaccinen, och hör därför till pandemins allra mest sårbara. För dessa kan en tredje vaccindos vara nyckeln till att bilda antikroppar mot coronavirus. Det visar ny forskning, skriver TT.

Den som drabbas av cancer blir, jämfört med en frisk person, mer mottaglig för infektioner. Cancerbehandlingen innebär i regel också att immunförsvaret bryts ner ytterligare. Cancerpatienter har därför större risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 och klassas som riskgrupp under pandemin.

I en nyligen publicerad studie från Frankrike har forskare jämfört hur väl patienter som genomgår behandling svarat på två doser covidvaccin respektive tre. Hos 36 patienter som svarat svagt på andra dosen stärktes svaret hos 27 patienter efter tredje, vilket motsvarar 75 procent. Det skriver TT.

Lotta Hansson, överläkare och docent i onkologi vid Karolinska Sjukhuset i Stockholm, har tillsammans med kollegor genomfört en svensk studie där de tittat på patienter inom fem olika diagnosgrupper med nedsatt immunförsvar – där ibland patienter med HIV, kronisk lymfatisk leukemi och människor som transplanterat organ. Studien har legat till grund för Folkhälsomyndighetens bedömningar att prioritera riskgrupper i vaccinkön.

Studien genomfördes i våras och utvärderade då hur väl patienterna svarade efter två doser, men tanken är att följa upp effekterna av en tredje dos. Lotta Hansson tror på ett gott svar.

– Det är vad vi förväntar oss säger hon till TT, och tillägger att de framför allt ser fram emot resultatet i patientgruppen med kronisk lymfatisk leukemi där bara drygt 60 procent i studien svarat på andra dosen. Bland dessa finns också patienter som får immunsänkande behandlingar där endast drygt 25 procent svarat.

Att en tredje dos kan vara nyckeln för att personer med nedsatt immunförsvar ska svara på vaccinen antyds också av andra studier. I Israel har en studie genomförts med 500 patienter.

– Hos patienter som inte alls svarat efter två doser är det 24 procent som utvecklat ett svar efter tre, säger Lotta Hansson till TT.