Transportstyrelsen föreslår nya regler för A-traktorer

Krav på bilbälte, en person per säte och svårare att manipulera. Detta är Transportstyrelsens förslag på nya regler för A-traktorer, som de nu kommer att redovisa för regeringen.