Rättsexperten Sven-Erik Alhem tolkar beslutet som att pojken inte omhändertas på grund av sina politiska åsikter, men att hans politiska åsikter är en grund för det beteende som gör att han omhändertas. Arkivbild.
Rättsexperten Sven-Erik Alhem tolkar beslutet som att pojken inte omhändertas på grund av sina politiska åsikter, men att hans politiska åsikter är en grund för det beteende som gör att han omhändertas. Arkivbild.

Tonårig nazist omhändertas

ANNONS
|

Förvaltningsrätten har beslutat att en 15-åring i Skåne som kallar sig nationalsocialist ska tvångsomhändertas. Domstolen anser att det är nödvändigt för att bryta hans riskfyllda beteende, rapporterar P4 Malmöhus.

Tonårspojken isolerar sig och tar okritiskt till sig nazistisk propaganda via internet, vilket lett till svåra konflikter i skolan och att han reagerar aggressivt, även fysiskt, då han får mothugg. Hans beteende är socialt nedbrytande i lagens mening, anser förvaltningsrätten, som skriver: "Att en ung person, som alltjämt går i grundskolan, på detta sätt låter en viss uppfattning – politisk eller av annat slag – dominera tillvaron och kontakten med andra, bör enligt förvaltningsrättens mening kunna anses utgöra ett socialt nedbrytande beteende i den mening som avses i LUV" (lagen om vård av unga).

ANNONS

Rättsexperten Sven-Erik Alhem tolkar beslutet som att pojken inte omhändertas på grund av sina politiska åsikter, men att hans politiska åsikter är en grund för det beteende som gör att han omhändertas, rapporterar radion.

TT
ANNONS