Tegnell: Året med corona tycks sluta med överdödlighet

Vårens överdödlighet i Sverige efter coronapandemin följdes av underdödlighet i början av hösten.
– Det mesta talar för att året slutar med överdödlighet – vi ser samma mönster i dödligheten som under en influensasäsong, men pandemin har slagit så mycket hårdare, säger statsepidemiolog Anders Tegnell. Så sent som i oktober såg den totala dödligheten ut att bli normal – men i november noterades de högsta dödstalen för månaden i Sverige på över 100 år, enligt SCB.