Sverige passerar en miljon vaccinationer mot corona – så ser planen ut nu

Under onsdagen registreras den miljonte dosen vaccin mot covid-19 i Sverige. Nu väntas större leveranser, även om det fortfarande finns osäkerheter kring Astra Zeneca.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Två och en halv månad har gått sedan den första vaccinationen mot covid-19 i Sverige. På onsdagen kommer en miljon doser att ha delats ut, enligt vad som registrerats. Ungefär en tredjedel har gått till att ge personer en andra vaccindos.

– Det finns ingen tvekan om att de har effekt. Antalet fall av covid-19 har fallit dramatiskt på äldreboendena, där nu över 90 procent har fått minst en dos vaccin, säger socialminister Lena Hallengren (S).

LÄS MER:Antalet nya coronafall i Västra Götaland minskar

Det finns en viss eftersläpning i rapporteringen vilket gör att milstolpen kan ha passerats redan för några dagar sedan. Samtidigt är det ett faktum att det gått långsammare än planerat under de första månaderna av vaccinationen.

ANNONS

– Under det här första kvartalet har det varit en inkörningstid, säger Lena Hallengren.

Vaccin mot corona försenat

Marie Morell (M), ordförande i Sveriges kommuner och regioners (SKR) sjukvårdsdelegation, menar att regionerna endast fått en tredjedel av de leveranser som var planerade från början.

– Det finns naturligtvis en frustration över att vaccinationen inte går snabbare. Men det är ju avhängigt de leveranser vi får till Sverige, säger hon.

Leveranserna som väntas framöver är större än tidigare. Den här och nästa vecka väntas omkring en halv miljon doser till Sverige, och totalt sett i mars månad rör det sig om drygt 1,4 miljoner vaccindoser.

I april väntas drygt dubbelt så stora vaccinleveranser.

– När väl leveranserna kommer i större volymer till Sverige finns en god kapacitet för att kunna vaccinera många, säger Marie Morell.

LÄS MER:Strömstad är redo för större vaccinleveranser

LÄS MER:Så många har vaccinerat sig i din kommun

Enligt henne kan regionerna vaccinera 1,2 miljoner personer i veckan.

– Den kapaciteten ser man kan ökas ytterligare, om det finns behov och man har tillgång till vaccinerna.

Vaccinleveranser mer stabila

Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström medger att allt hittills inte gått som planerat.

– Det har varit något ryckigt.

Samtidigt konstaterar han också att leveranserna nu börjar stabiliseras. Bland annat kommer Pfizer-Biontech och Moderna kunna tredubbla sina leveranser från slutet av mars.

ANNONS

– De kommer sedan i väldigt bra flöde fram till halvårsskiftet, och därefter dessutom. Astra Zeneca har haft problem, och har fortfarande problem.

Enligt prognosen ska det svensk-brittiska företaget leverera 4,8 miljoner doser till Sverige mellan april och juni, något Richard Bergström hoppas kan uppfyllas.

EU-kommissionen arbetar nu med det Astra Zeneca för att bland annat få i gång produktion på fler platser.

Veckor mellan Astra Zenecas doser

Trots att vaccinationen hittills präglats av en del leveransproblem håller också regeringen fast vid det övergripande vaccinationsmålet, att alla vuxna svenskar ska ha erbjudits vaccin före midsommar.

Lena Hallengren (S) påpekar dock att exempelvis ytterligare minskade leveranser framöver kan ändra på det.

Även det faktum att dos två av Astra Zenecas vaccin nu rekommenderas att ges först 9–12 veckor efter den första kan leda till att vissa blir fullvaccinerade först efter halvårsskiftet.

– Det är inte en fråga om att justera ett mål, utan det handlar om att vi har ett väldigt högt uppställt mål. Det finns inget vaccin som ligger och väntar, vi tecknar nya avtal, vi drar nytta av de optioner som vi ges, säger socialministern.

LÄS MER:Allmänheten i Västra Götaland kan få vaccin genom jobbet

ANNONS