Finansminister Mikael Damberg höll pressträff på måndagen där han presenterade ett stödpaket för svenska konsumenter.
Finansminister Mikael Damberg höll pressträff på måndagen där han presenterade ett stödpaket för svenska konsumenter. Bild: Olof Ohlsson

Stort stödpaket – skatten sänks på bensin och diesel

Regeringen lanserar åtgärder för svenska konsumenter efter kriget i Ukraina. Det handlar om ett stödpaket på 14 miljarder kronor, där bland annat varje bilägare ska få en direktkompensation på tusen kronor. Det blir också stöd till barnfamiljer och pensionärer.
– Det här är ett kraftfullt åtgärdspaket på kort sikt, säger finansminister Mikael Damberg (S).

ANNONS
|

Regeringen med finansminister Mikael Damberg (S) presenterade åtgärdspaketet vid en pressträff på måndagen.

– Jag presenterar regeringens åtgärder för att möta de kraftiga prisökningarna på drivmedel och el som vi ser till en följd av kriget i Ukraina.

– Läget är påfrestande. Och mitt besked är att det kommer att fortsätta vara det en tid framöver. Det är priset vi kommer att behöva betala för frihet, trygghet och säkerhet i vårt Europa, sade han och tillade att hushållen kommer att behöva räkna med högre priser framöver.

Oppositionspartierna hade under måndagen krävt tydliga sänkningar av drivmedelspriserna. Bland annat KD:s Ebba Busch föreslog en sänkning av dieselpriset med nio kronor, genom bland annat slopad energiskatt på drivmedel under tre månader. Och V föreslog ett pristak, som för bensinen skulle landa på 18 kronor.

ANNONS

LÄS MER:Annas bränslekostnad: 2 800 i veckan – så slår bränslepriserna mot landsbygden

Mycket av stödet går till bilister

När finansminister Mikael Damberg presenterade förslagen kopplat till drivmedel och bilar upptog det huvuddelen av åtgärdspaketet på 14 miljarder kronor – 12,5 miljarder går till dessa stöd.

1 000 kronor per bilägare i kompensation, och ytterligare 500 kronor för de som bor i ”stödområden” – till exempel glesbygd. Stödet betalas ut automatiskt och det handlar om maximalt en bil per person.

1:30 kronor per liter i sänkning av drivmedelsskatten för diesel och motsvarande för bensin.

Stödet för rena elbilar kommer fortsatt att vara 70 000 kronor.

På sikt: fryst reduktionsplikt av drivmedel på dagens nivåer.

Pausad BNP-indexering av drivmedelsskatterna.

Ett förbättrat resebidrag, men en särskild ”landsbygdsprofil”. Enligt Damberg handlar det om den ”största reformeringen av resebidraget på decennier” som ska gynna 260 000 fler svenskar, med högre ersättningar.

Flera av åtgärderna börjar gälla andra halvåret eller nästa år: den sänkta skatten gäller tillfälligt från juni till oktober. Det var enligt Mikael Damberg så tidigt som det gick att införa sänkningen. På frågan varför man inte sänkte skatten mer enligt de förslag som kommit från oppositionspartier sade finansministern:

– Det här är minimiskattenivån som finns för diesel i EU.

– Riksdagen har också redan beslutat att sänka skatten med 50 öre.

ANNONS

Även kompensation för elpriser och ökat bostadsbidrag

Dessutom blir åtgärder som kommer att kompensera barnfamiljer, pensionärer och bostadsägare som är elberoende.

Elpriskompensationen förlängs ytterligare en månad i södra och mellersta Sverige. Det handlar om kompensation för mars, där de som har förbrukning överstigande 400 kilowattimmar kan få mellan 100 och 1 000 kronor i kompensation.

Bostadsbidraget för barnfamiljer höjs för perioden juli–december. Det nya tilläggsbidraget motsvarar 25 procent av preliminära bostadsbidraget och är maximalt på 1 325 kronor.

Dessutom tog finansministern upp att man ska förbättra ekonomin för de fattigaste pensionärerna.

Garantitillägget för en halv miljon pensionärer ska öka med 1 000 kronor per månad, vilket enligt Damberg kan betalas ut i augusti.

Starka prisökningar under februari

Åtgärderna kommer efter den påverkan på ekonomin som Rysslands invasion av Ukraina fört med sig. Men redan innan kriget hade regeringen gått ut med en första omgång kompensation för de höga elpriserna till bostäder som drabbats hårt av de höga priserna.

Tidigare på måndagen kom SCB med statistik som visade på rekordhög inflation – priserna på bland annat mat och drivmedel hade stigit och inflationen var den högsta på nästan 30 år.

Åtgärderna

Tillfällig skatt på diesel och bensin,

Särskild drivmedelskompensation till privatpersoner.

Ytterligare medel till klimatbonus.

Elpriskompensation.

Tillfälligt höjt bostadsbidrag.

ANNONS