Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Lokalvården i Tanums kommun var uppe för debatt vid kommunfullmäktige. Bild: Jenny Johansson
Lokalvården i Tanums kommun var uppe för debatt vid kommunfullmäktige. Bild: Jenny Johansson

Stor debatt om lokalvård i kommunal regi

Det blev stor debatt i Tanums kommunfullmäktige i måndags om hur mycket av lokalvården som skulle övergå från privat till kommunal regi.

Tekniska nämnden beslutade i oktober 2018 att säga upp Tanums kommuns avtal med lokalvårdsentreprenören Allians från och med maj 2019. Vid kommunfullmäktige i Tanum i måndags diskuterades frågan om upphandling eller att bedriva lokalvården i egen regi.

Ärendet har behandlats i två steg. Först föreslog tekniska nämnden att lokalvården i hela kommunen skulle övergå i egen, det vill säga kommunal regi.

När förslaget sedan hamnade hos kommunstyrelsen kom de till en annan slutsats, nämligen att lokalvården i Lur, Backa, Östad och Rabbalshede ska hanteras i egen regi och att lokalvården i övriga delar i kommunen ska delas upp i fyra mindre geografiska upphandlingsområden.

Liberalerna, Centerpartiet och Moderaterna yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag, som Roger Wallentin (C) beskrev som ett kompromissförslag.

Gobben O Haugland (SD) slog däremot i talarstolen ett slag för att kommunen skulle ta över städansvaret i egen regi i hela Tanum.

– Jag har själv tre barn som går i skola i de här geografiska delarna som ska upp till upphandling. Jag har sett hur städet har blivit värre och värre – det kan inte vara så att vi ska riskera våra barns hälsa i skolan för att det inte är rent. Vi i SD ställer oss inte bakom att städet ska upphandlas, vi vill ha tillbaka städet i egen regi i hela kommunen.

Även V och MP ville ta tillbaka lokalvården i kommunens regi i sin helhet.

Oskar Josefsson (S) ville också avslå kommunstyrelsens förslag.

– Den främsta anledningen är att det inte har fungerat. Hösten 2018 utfärdade kommunens samordnare 67 städkontroller, varav 39 godkändes. Det har varit hot om att stänga skolor för att städet inte fungerat. Det är alldeles för dåligt, sa Oskar Josefsson.

Louise Thunström (S) yrkade på att göra en kortare upphandling av privata företag på ett år, för att sedan ta tillbaka lokalvården i kommunal regi.

V, MP och SD drog tillbaka sina yrkanden och gick i stället på Socialdemokraternas linje.

Det gick till votering om de två alternativen – och den utföll till den borgerliga majoritetens fördel med röstsifforna 23–18. Lokalvården i kommunens lokaler öster om E 6 kommer alltså att ske i kommunens regi, medan den väster om E 6 kommer att utföras av privata företag.