Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Strömstads Tidning
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Personalstyrkan i Tanums äldreomsorg är redan ansträngd med 20 procent personalbortfall. Kommunen har tagit fram en rekryteringsprocess som utgår från tre tänkbara scenarion med ett personalbortfall på upp till 60 procent. (Arkivbild) Bild: Stefan Bennhage
Personalstyrkan i Tanums äldreomsorg är redan ansträngd med 20 procent personalbortfall. Kommunen har tagit fram en rekryteringsprocess som utgår från tre tänkbara scenarion med ett personalbortfall på upp till 60 procent. (Arkivbild) Bild: Stefan Bennhage

Snabbutbildning till vården för arbetssökande

Just nu är cirka 20 procent av arbetsstyrkan borta inom omsorgen i Tanums kommun. Samtidigt har många arbetssökande vänt sig till vården. För att lättare rekrytera ny personal har kommunen utformat en webbaserad utbildning.

Åsa Engedotter, avdelningschef för funktionshinder och hemtjänst i Tanums kommun berättar att omsorgen i Tanum jobbar utifrån tre olika scenarier där man räknar med ett personalbortfall på 20, 40 respektive 60 procent. Just nu befinner de sig i scenario ett.

– Ungefär 20 procent av vår personalstyrka är borta, säger Åsa Engedotter och berättar att läget är ansträngt men under kontroll, efter samråd med de andra avdelningscheferna för bemanningsenheten och äldreomsorgen.

Under scenario ett är rekryteringsprocessen som vanligt. Man ansöker via bemanningsenheten som tar referenser och selekterar för intervju. Man får medicindelegation, dokumentationsutbildning och handledning av utbildad handledare på arbetsplatsen samt kommunens snabbutbildning via kommunens hemsida.

I de två andra scenarierna får de nyanställda ingen utbildning för givande av läkemedel och dokumentation. Istället ges den informationen av personalen. Handledningen är kvar, men kan förkortas.

Då är personalsituationen akut

Tredje scenariot innebär krisläge. Då får de sökande som anställs hoppa in och jobba direkt.

– Då går man webbutbildningen på plats och får handledning genom exempelvis dubbelbemanning, för då är personalsituationen akut, säger Åsa Engedotter.

– Men urvalet sker alltid via bemanningen och webbutbildningen ingår i alla steg, understryker hon.

Var det till slut landar innan coronapandemin är över, återstår att se.

– Det är det ju ingen som vet. Men därför har vi tänkt att man ska få med sig så mycket som möjligt av det absolut viktigaste i den här snabbutbildningen.

Man finner utbildningen på Tanums kommuns hemsida. Här finns nio olika utbildningsdelar samt en introduktionsfilm där Åsa Engedotter hälsar välkommen.

Du kan göra utbildningen på ungefär två dagar

Vissa utbildningsdelar innehåller bara text medan andra även innehåller kompletterande utbildningsfilmer och lathundar.

– Hur lång tid utbildningen tar är lite beroende på hur lätt man har att ta till sig text, men du kan göra utbildningen på ungefär två dagar, säger hon.

Tanums kommuns snabbutbildning är ett komplement till socialstyrelsens egen kortutbildning som omfattar fyra dagar. Den kräver att man loggar in via mobilt bankid och ger ett utbildningsbevis.

Åsa Engedotter berättar att kommunen även tidigare har arbetat med webbaserade utbildningar, framför allt inom sekretess och läkemedel och att man egentligen bara byggt på den nu.

Hittills har det varit en hel del sökande till omsorgen.

– Via annonsen på Facebook har 50 personer sökt och på bemanningsenheten är det en strid ström, säger Åsa Engedotter.

Även personer med undersköterskeutbildning har sökt sig tillbaka.

– Som arbetat med andra yrken och som återvänt. Det är fantastiskt roligt.

De kan också behöva uppdatera sig på ny information innan de får börja jobba, då förändringar sker kontinuerligt.

Snabbutbildningen

Utbildningen är uppdelad i nio delar:

Lagarna som styr vårt arbete

Sekretess och tystnadsplikt

Basala hygienrutiner och arbetskläder

Social dokumentation

Avvikelser och Lex Sarah

Bemötande och delaktighet

Läkemedelsdelegation

Arbetsmetoder

Nära omsorgsarbete