Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Användningen av Astra Zenecas vaccin pausas tills eventuella allvarliga biverkningar undersökts närmare. Bild: Roger Larsson
Användningen av Astra Zenecas vaccin pausas tills eventuella allvarliga biverkningar undersökts närmare. Bild: Roger Larsson

Sju frågor och svar om pausen av Astra Zenecas vaccin

När det stod klart att Folkhälsomyndigheten pausar Astra Zenecas vaccinleveranser rasade det in nyheter på ämnet.
Här är några av de frågor – och svaren – som följde på gårdagens besked.

I går tisdag beslutade Sverige att, som många andra länder, sluta vaccinera personer med doser från Astra Zeneca. Bakgrunden är att Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, först måste utreda misstänkta allvarliga biverkningar i form av blodpropp i kombination med blödningar.

På sin hemsida understryker EMA att skyddet som Astra Zenecas vaccin innebär fortfarande överväger riskerna för biverkningar.

Hur många har fått allvarliga biverkningar av Astra Zenecas vaccin?

Cirka 17 miljoner doser Astravaccin har getts i EU och Storbritannien. Enligt Astra Zeneca finns det 37 dokumenterade fall av blodproppar bland de personerna som fått vaccinet, vilket är mindre än den förväntade naturliga förekomsten av proppar i en så stor grupp människor.

Ett 15-tal personer har fått den allvarligare typen av blodbiverkningar.

Överreagerar inte myndigheterna?

Ytterst få allvarliga misstänkta biverkningar har alltså rapporterats in, samtidigt som smittan ökar i många länder. Det är inte heller säkerställt att de onormala blödningarna faktiskt är vaccinbiverkningar. Men enligt Margareta Reis, docent i farmakologi och chef för avdelningen i klinisk farmakologi i Region Skåne, är det som nu sker nödvändigt och enligt gällande regelverk.

– Det handlar om förtroende, att vi måste kunna lita på myndigheterna och där de måste få tid att kontrollera om det finns ett samband eller inte, säger hon.

Även statsepidemiolog Anders Tegnell anser att den tillfälliga pausen är nödvändig.

– Den visar att systemet med att vidta största möjliga försiktighet i samband med biverkansrapporter fungerar, säger han.

Andra länder pausade flera dagar innan Sverige. Varför?

Rapporterna om misstänka biverkningar har kommit i två omgångar. Några länder reagerade redan efter de första signalerna om blodproppar. Sveriges stopp kom efter kompletterande rapporter om personer som fått allvarlig påverkan på koagulationssystemet.

Vad innebär detta för oss i Västra Götalandsregionen?

Vaccinationen av de äldsta i fas 2 fortsätter med Pfizers och Modernas vaccin. Cirka två tredjedelar av doserna som skickades till vårdcentralerna denna vecka kommer från dem, enligt Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i VGR. De som fått tid för att vaccineras med Astra Zenecas vaccin blir ombokade.

Hur ska personer som har fått Astra Zenecas vaccin tänka?

Övergående symtom som feber, trötthet eller smärta vid injektionsstället i överarmen är vanliga och väntade, och är tecken på att immunsystemet har aktiverats, skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida.

Den som däremot får symtom som kan tyda på allvarligt medicinskt tillstånd ska kontakta vården. Symtom att vara uppmärksam på är:

• Blåmärken och/eller punktformade blödningar i hud/slemhinna

• Näsblödning som är svår att stoppa

• Svullnad, rodnad eller uttalad ömhet i ben eller arm.

Vad säger Astra Zeneca?

Andreas Heddini, medicinsk chef för Astra Zeneca i Norden, har sagt till TT att företaget arbetar hårt för att förstå vad som kan ligga bakom symtomen.

– Samtidigt ger det underlag vi för närvarande har inget stöd för att det skulle finnas ett orsakssamband mellan dessa händelser och vaccinet.

Vad händer nu?

EMA granskar rapporterna om misstänkta biverkningar och försöker hitta minsta gemensamma nämnare. Målet är att se om biverkningen har ett samband med vaccinet och om det är en viss typ av patienter som drabbas.

– Om det här är en biverkan av vaccinet, är den så ovanlig att man aldrig hade kunnat fånga upp den i en klinisk studie. Jag vet inte, men kanske uppkommer den bara hos en mycket liten subpopulation. Oavsett måste man göra en oerhört noggrann analys för att se om det finns ett samband, säger farmakologen Margareta Reis.

EMA väntas komma med besked på torsdag. Då återkommer också Folkhälsomyndigheten med information om hur vaccinatörer i Sverige ska göra.