Sjö- luft- och markstridskrafter – så försvaras Västsverige

Försvaret ska växa relativt kraftigt framöver – men det kommer att ta tid. GP har kartlagt några av de militära resurser som idag finns stationerade i Västsverige både till sjöss, i luften och på land.– Vi är för få, men de förband och system vi har är jäkligt bra, säger Peter Hederstedt, chef för västra militärregionen.

ANNONS

När försvaret växer räknar Peter Hederstedt kallt med att få tillgång till en ny amfibiebataljon i Göteborg – som tillsammans med resten av västkusten pekas ut som strategiskt viktigt från både politiskt och militärt håll.

– På ett enda ställe i Försvarsberedningens rapport "Motståndskraft" använder man kraftuttrycket ”av existentiellt intresse" för Sverige, vilket är kopplat till landets försörjning. Där är Göteborgs hamn navelsträngen för oss, men också för Finland och Norge, säger han.

LÄS MER: Marinchefen: Västkusten behöver förstärkningar

Peter Hederstedt är chef för västra militärregionen, som innefattar Halland, Västra Götaland, Värmland och Örebro län, och har en lång militär karriär bakom sig. Han har varit på Balkan, i Afrika, i Asien, i Afghanistan och var även med och upprättade de svenska specialförbanden.

ANNONS

Lyfter hemvärnet: "Väldigt välutbildade"

Nu är det hans ansvar att, som högste regionala chef, hålla i försvaret av Västsverige.

– Luftvärnet i Halmstad, stridsflyget vid Såtenäs och pansarbataljonerna i Skövde är väl våra främsta styrkor – men de kommer att användas där vi behöver kraftsamla oavsett var i Sverige det är. Det som alltid finns här är hemvärnet – som jag vill verkligen understryka är något helt annat än vad det var på 80- eller 90-talet, säger Peter Hederstedt.

I Västsverige finns åtta hemvärnsbataljoner, räknar man in Örebro och Värmland är antalet tio. Översten menar att dessa bataljoner, ur försvarssynpunkt, är en svår nöt att knäcka även för en kvalificerad motståndare.

– Jag har tidigare varit chef för specialförbandet Särskilda operationsgruppen och det man inte vill ha emot sig är förband med hundar som kan sin terräng: de delarna har hemvärnet. De kan varenda liten plats, de är väldigt välutbildade, de ser vad som inte "passar in" och de är snabbt på plats. Många soldater har utlandsinsatser bakom sig och Göteborg har flera bataljoner som är jätteduktiga – de behöver vi fler av. Det får du gärna skriva i Times New Roman storlek 20.

Hotet kommer från öst

Enligt Peter Hederstedt finns det redan idag en hotbild, både mot landet i stort och Västsverige, där det ständigt pågår olika typer av påverkansoperationer. Det kan handla om falsk information, falska nyheter och överdrifter av inhemska problem – exempelvis våldsbrottslighet – med syfte att påverka medborgarnas förtroende för svenska myndigheter.

ANNONS

Bakom operationerna står i regel Ryssland, enligt Peter Hederstedt. Målet är destabilisering.

– Ofta kan det vara ett steg på vägen mot något annat. Det var så man gjorde i Ukraina, konstaterar han.

LÄS MER: Västsverige i riskzonen vid Östersjökonflikt – här är de ryska hoten

Förutom hamnarna, även de mindre längs kustbandet, så pekar Hederstedt ut flygplatser och transportnät som viktiga punkter i Västsverige – inte minst ur totalförsvarssynpunkt.

– Jag vill verkligen trycka på vikten av totalförsvaret, till stor del de civila delarna, som just nu är under återuppbyggnad. Det är oerhört viktigt att samhället och infrastrukturen fungerar även i händelse av höjd beredskap eller krig, säger han.

Översten: Behövs förstärkningar

Men även om de förband som finns anses vara mycket vältränade så är de alldeles för få, menar översten. Han skulle, i den bästa av världar, vilja se en rad förstärkningar i Västsverige.

– Vi behöver mer marina förmågor för att kunna hålla försörjningsflöden igång. För att öka motståndskraften behöver vi också se till att hemvärnet och andra delar av Försvarsmakten fortsätter växa – det är jätteviktigt, säger han.

!function(e,i,n,s){var t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js",d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async");

Sverige kan idag sätta upp två brigader med cirka 5 000 soldater vardera, på sikt är ambitionen att antalet ska bli tre. I slutet av 80-talet var motsvarande siffra 29 brigader.

ANNONS

Ur ett nationellt perspektiv behöver också de stående heltidsförbanden, inte bara hemvärnet, bli fler enligt Peter Hederstedt.

– Vi har exempelvis bara ett artilleriförband i Boden, ett luftvärnsförband i Halmstad och ett ingenjörsförband i Eksjö. Backar vi 25 år så hade vi tillräckligt många förband för att kunna genomföra kvalificerade operationer i både södra och norra Sverige samtidigt. Det kan vi inte idag – vi måste välja, säger han.

Totalförsvaret viktigast

Förutom att han förväntar sig en ny amfibiebataljon, samt att luftvärnet inom kort får in amerikanska Patriotsystem, så säger översten att Västsverige på sikt också kommer att få tillskott i form av en regional skyttebataljon.

– De kommer ha bättre rörlighet och mer eldkraft än hemvärnet, vilket blir ett väldigt viktigt tillskott, säger Peter Hederstedt.

Samtidigt återkommer han flera gånger till det han anser viktigast av allt.

– Totalförsvaret. Kan vi försörja oss, hålla ut och stödja varandra i händelse av politisk kris så är det den viktigaste styrka vi kan ha.

Lista: Styrkorna i Västsverige

Förutom det som listas nedan, som till stor del fokuserar på insats- och krigsförband, har Försvarsmakten ett flertal utbildnings- lednings- och andra typer av resurser i regionen.

GÖTEBORG

HALMSTAD

UDDEVALLA

VÄNERSBORG

SÅTENÄS

SKÖVDE

KARLSBORG

ANNONS