Försvarsminister Peter Hultqvist (S) och utrikesminister Ann Linde (S) presenterade på fredagen den säkerhetspolitiska analysen.
Försvarsminister Peter Hultqvist (S) och utrikesminister Ann Linde (S) presenterade på fredagen den säkerhetspolitiska analysen. Bild: Henrik Montgomery/TT

Sex av åtta partier står bakom Natorapporten

Samtliga partier har fått säga sitt. Resultatet? Sex av åtta partier står bakom den säkerhetspolitiska analysen. – Det är en styrka för Sverige och en viktig signal, säger utrikesminister Ann Linde (S).

ANNONS
|

Nästan två månader har gått sedan regeringen tog initiativet och bjöd in samtliga riksdagspartier till samtal om Nato-frågan. Det på grund av det förändrade säkerhetsläget i och med Rysslands invasion av Ukraina.

Under fredagen presenterades slutsatserna av den säkerhetspolitiska analysen som nu är klar, vid en presskonferens med representanter från samtliga riksdagspartier

– Det är en styrka för Sverige och en viktig signal att sex av åtta partier har valt att ställa sig bakom rapporten. Samtliga står bakom analysavsnitten, säger utrikesminister Ann Linde på presskonferensen.

I dagarna meddelade Finland att deras slutsats var att landet skulle stärkas av ett medlemskap i Nato. Med tanke på Finlands långa gräns mot Ryssland påverkar deras val även Sverige.

ANNONS

– Finska och svenska Natomedlemskap kommer att leda till ryska svarsåtgärder, säger Ann Linde.

Utrikesministern säger dock att man inte kommer att utsättas för ett ryskt angrepp – men att det däremot inte kan uteslutas.

Inget konkret förslag

Försvarsminister Peter Hultqvist fördömer den ryska invasionen och menar att det inte bara är en attack mot Ukraina, utan också varje lands rätt att välja sin egen framtid.

– Säkerhetsläget har förändrats i grunden. Det är allvarligt. Situationen kan pågå under lång tid och kan förvärras, säger Peter Hultqvist.

Den säkerhetspolitiska rapporten innehåller inte något konkret förslag på vilken ställning Sverige ska eller kommer att ta i Natofrågan.

Men det råder inget tvivel om att en eventuell ansökan kan komma att innebära en risk för ryska reaktioner.

– Det finns beredskap att hantera eventuella motåtgärder, säger försvarsministern.

Enligt uppgifter till TT siktar den svenska regeringen på att ge besked i Natofrågan i nära anslutning till riksdagsdebatten på måndagen.

Från regeringshåll vill man dock inte bekräfta den uppgiften.

Hård kritik från Vänsterpartiet

Vänsterpartiet riktar stenhård kritik mot den säkerhetspolitiska analysen.

Enligt V saknar den såväl beskrivning av vilka konsekvenser ett Nato-medlemskap skulle få och vilka riskerar det kan innebära för Sverige.

Man menar att det gått för fort och att nödvändiga analyser inte genomförts. Såväl Håkan Svenneling, som suttit med i förhandlingarna, som V-ledaren Nooshi Dadgostar är missnöjda.

ANNONS

– Det är en partsinlaga och en pamflett för ett Nato-medlemskap, säger Håkan Svenneling, utrikespolitisk talesperson (V).

– Centrala frågor utelämnas och analyseras inte, säger Dadgostar och menar att Sverige är på väg att ta ett historiskt stort steg men utan att ta ställning till dess konsekvenser.

Håkan Svenneling menar i sin tur att arbetet varit för ensidigt och inriktat på ett medlemskap i Nato.

– Vi har varit rundningsmärken för en socialdemokratisk omsvängning, säger han.

V tycker att svenska folket borde få säga sitt i en folkomröstning och förespråkar ett alliansfritt försvar där man söker samarbeten i Norden och Baltikum i första hand.

MP: Fel väg

Även Miljöpartiet är missnöjt, men tycker att frågan ska avgöras i valet efter att väljarna sagt sitt.

– Vi instämmer helt i att säkerhetsläget i Sverige och Europa har försämrats dramatiskt, men vi tycker inte att ansöka om medlemskap i Nato är rätt väg att gå. Det är fortfarande en kärnvapenallians som gör att vi inte kan driva på för ett kärnvapenförbud och att vi inte har samma självständiga röst i världen, säger Maria Ferm, utrikespolitisk talesperson (MP).

– Däremot så tycker vi att vi ska arbeta nära Nato, våra grannländer och ha fördjupade samarbeten.

ANNONS