Säkerhetspolischef Charlotte von Essen vid en pressträff hos Säkerhetspolisen med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sverige.
Säkerhetspolischef Charlotte von Essen vid en pressträff hos Säkerhetspolisen med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sverige. Bild: Henrik Montgomery/TT

Säpo höjer terrorhotnivån i Sverige

Terrorhotnivån i Sverige höjs från en trea till en fyra på en femgradig skala. Det meddelar Säpochefen Charlotte von Essen på en presskonferens under torsdagen.
Höjningen är den första sedan 2015.
– Det hot vi ser kommer bestå en längre tid, säger Charlotte von Essen.

ANNONS
|

Risken för terror delas in på en femgradig skala. Nu höjs nivån från en trea till en fyra, vilket betyder att terrorhotet bedöms ha gått från förhöjt till högt.

– Bedömningen som ligger till grund för beslutet är att Säkerhetspolisen kan konstatera att vi befinner oss i ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige, och att det kommer bestå under tid, säger Charlotte von Essen, Säpochef.

– Beslutet att höja terrorhotnivån är inte föranlett av en enskild händelse, det vill jag understryka.

Hon konstaterar att desinformationskampanjer bidragit till den ökade hotbilden. Även kriget i Ukraina har påverkat säkerhetsläget för Sverige, säger Charlotte von Essen.

ANNONS

– Bedömningen av terrorattentatshotet vilar dels på vad som är känt i nuläget och dels möjlig framtida utveckling. Det väger också in händelser och skeenden i Sverige och omvärlden som kan driva på avsikten att utföra attentat i Sverige.

NCT gör kontinuerliga bedömningar

Det är Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) som ansvarar för att göra kontinuerliga bedömningar av terrorhotnivån i Sverige, genom personal från Försvarets radioanstalt (FRA), Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Säpo.

Därefter är det Säpo som fattar beslut om en höjning ska göras, vilket myndigheten nu alltså gjort.

– Säkerhetspolisens främsta uppgift är att hela tiden ligga steget före. Syftet med beslutet är att samhället ska anpassa sin verksamhet för att minska risken att något ska inträffa, säger Charlotte von Essen.

Hon menar samtidigt att allmänheten ska fortsätta leva som vanligt.

– En avsikt med att sprida hat och hot är att sprida rädsla och otrygghet. Uppmaningen till allmänheten är att fortsätta leva livet som vanligt men vara uppmärksam på vad myndigheter lämnar för information, vilka instruktioner som finns och ta del av den informationen. Det är också viktigt att inte tro på obekräftad information eller rykten, eller bidra till att man sprider det.

Säpochefen i juli: ”Krävs inte mycket mer”

Säpo har under sommaren konstaterat att säkerhetsläget i Sverige har försämrats, till följd av reaktionerna på de koranbränningar som genomförts på svensk mark. Synen på Sverige har förändrats, menar Säpo.

ANNONS

– Vi är inte längre omnämnda enbart som en del av västvärlden, utan pekas ut mycket tydligare i uppmaningar och propaganda. Vi bedömer att det i stor utsträckning är Sverige som land pekas ut som skyldiga och ansvariga för att den här typen av aktiviteter och upplevda kränkningar kan fortsätta och tillåtas, säger Ahn-Za Hagström, chef vid NCT.

– Vi bedömer att det kan inspirera och motivera aktörer – både enskilda individer men också globala terrororganisationer – att utöva och genomföra våldsdåd som kan betraktas som terrorism.

Till stor del har koranbränningarna skett i Stockholm. Ser hotnivån likadan ut i hela landet?

– Det är en bedömning som görs på nationell nivå, så vi beaktar alla händelser som vi bedömer skulle kunna påverka terrorhotet negativt. Det är inte Stockholmsfixerat och heller inte enbart kopplat till den våldsbejakande islamistiska miljön, säger Ahn-Za Hagström.

Susanna Trehörning, biträdande chef för kontraterrorism och författningsskydd på Säpo, utvecklar:

– Terrorismen är global och var den träffar går faktiskt inte att säga. Sedan har vi haft ett antal manifestationer i Stockholm, som har skapat de här reaktionerna, men reaktionerna har varit globala. Vi ska inte gå i fällan och tänka att det är ett Stockholmsfenomen, utan det här berör oss alla.

ANNONS

Terrorhotnivån har legat på en trea sedan 2010, bortsett från perioden mellan november 2015 och mars 2016. Då bedömdes risken för terrorhot vara hög, och klassades som en fyra på den femgradiga skalan.

Fakta: Säpos terrorhotnivåer

Hotnivån består av fem steg:

1. Inget hot. Inget hot har identifierats.

2. Lågt hot. Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är låg.

3. Förhöjt hot. Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är förhöjd.

4. Högt hot. Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är hög. Hotnivå fyra kräver att det ska finnas ett konkret hot mot Sverige.

5. Mycket högt. Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är mycket hög. Krävs att ett konkret hot ska vara nära förestående eller överhängande. Denna nivå har hittills inte använts.

Beslutet om terrorhotnivån i Sverige fattas av säkerhetspolischefen. Terrorhotnivån ligger nu på en fyra på den femgradiga skalan.

Källa: Säpo

TT

ANNONS