Så ska regeringen se till så det blir mindre plast i naturen

De som serverar mat eller dryck i engångsförpackningar ska från och med 1 januari 2024 erbjuda sina kunder en förpackning som går att återanvända. Det är en av över 50 punkter i regeringens nya nationella plan för plast.
– Plasten leder till svår nedskräpning. Under en enskild vecka hittades 35 miljoner artiklar i Sverige, sa miljö- och klimatminister Annika Strandhäll på en presskonferens på måndagen.

ANNONS

Det går att hitta plast i princip alla jordens skrevor, vattendrag och skogsdungar. Skräpet orsakar problem för växter och djur, och ännu förstår vi inte helt omfattningen av hur kemikalierna i materialen påverkar oss. Under måndagen presenterade regeringen en 24 sidor lång handlingsplan som ska peka ut vägen mot en minskning av plastnedskräpningen i Sverige.

– Vi behöver minska mängden plast, se till att rätt sorts plast hamnar på rätt plats och se till att göra plasten lättare att återvinna, sa miljö- och klimatminister Annika Strandhäll på presskonferensen.

Handlingsplanen består av både övergripande och specifika mål inom en rad olika områden. Ministern lyfte fram några punkter, som att plastförpackningar i snitt ska bestå av 30 procent återvunnet material om åtta år och att användningen av engångsmuggar och matlådor ska minska med 50 procent till 2026. En första deadline för det sistnämnda är 1 januari 2024.

ANNONS

– Den som säljer mat eller dryck i exempelvis en engångsmugg, eller till exempelvis snabbmat i en engångsmatlåda, ska kunna erbjuda konsumenten att få maten eller drycken i en återanvändningsbar mugg eller matlåda, sa Annika Strandhäll.

Halverad nedskräpning 2030

Bland de 50-tal åtgärderna, både nya och gamla, som sammanfattas i planen finns ett förbud mot konfetti, att petflaskor ska innehålla minst 30 procent återvunnen plast senast 2030, att dryckesbehållare om ett par år endast ska få säljas i Sverige om deras lock är fästa vid behållaren under hela dess användning och att det ska bli dyrare med förpackningar som är svåra att återvinna.

Planen innehåller också beskrivningar av en rad satsningar. De handlar om allt från kartläggning av plastflöden till att Kemikalieinspektionen ska utreda vilka ämnen som är problematiska – och bättre hantering av fritidsbåtar. Målen och satsningarna har deadlines de kommande åren. Ett av målen är att plastnedskräpningen utomhus av förpackningar i engångsplast ska vara hälften så stor 2030 jämfört med 2023. Hela planen finns på regeringen.se.

LÄS MER: Har undersökt mikroplast i havet

ANNONS