Så ska polisen avslöja stöldligorna

Det är de stora vägarna trafikpolisen riktar in sig på när de har extra fokus på trafiken och brott på vägnätet i landet. Polisen kommer att lägga mer tid på att kontrollera personer i bilar och lastbilar.