Så blir Riksbankens räntebesked

Riksbanksdirektionen höjer styrräntan med en procentenhet.

ANNONS
|

Riksbanken tar i från tårna och höjer styrräntan med en hel procentenhet, 25 punkter högre än förväntat. Kvadrupelhöjningen är den högsta sedan inflationsmålet infördes i början av 90-talet.

Avgående Riksbankschefen Stefan Ingves och hans direktion av vice riksbankschefer har beslutat att höja styrräntan med 100 punkter, det vill säga en hel procentenhet.

Därmed stiger styrräntan i Sverige till 1,75 procent.

Kvadrupelhöjningen av styrräntan är oväntat kraftig. Och historisk. Inget tidigare räntebesked sedan inflationsmålets införande 1993 har varit lika omfattande.

ANNONS