S har lämnat in ytterligare en anmälan mot den tidigare borgerliga regeringen under Fredrik Reinfeldt till KU. Arkivbild.
S har lämnat in ytterligare en anmälan mot den tidigare borgerliga regeringen under Fredrik Reinfeldt till KU. Arkivbild.

S dubblar KU-anmälan mot Alliansregeringen

ANNONS
|

Den socialdemokratiske KU-ledamoten Hans Hoff lämnar in ytterligare en anmälan till konstitutionsutskottet (KU) mot den tidigare borgerliga regeringen under Fredrik Reinfeldt. Den nya anmälan handlar även den om säkerhetsbristerna på Transportstyrelsen och vad som kan ha lett fram till ett läge där generaldirektören beslöt sig för att bryta mot lagen.

Hoff vill att KU ska granska om Reinfeldtregeringen verkligen tog fasta på ett riksdagsbeslut 2012 där regeringen uppmanades att se till att myndigheter tar IT-säkerhet på allvar när de lägger ut IT-drift och annan IT-verksamhet på entreprenad. Hoff skriver i sin anmälan att han inte kan se att regeringen i regleringsbreven till Transportstyrelsen tog upp det.

ANNONS

"KU bör alltså granska om den tidigare regeringen brustit i ledning och tillsyn av Transportstyrelsen och arbetet med IT-säkerhetsfrågor på regeringens myndigheter", skriver Hoff i anmälan.

TT
ANNONS