Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) berättade vid en presskonferens om förslaget för ensamkommande.
Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) berättade vid en presskonferens om förslaget för ensamkommande.

S-debattör: S kan uppfattas som vekt

Regeringens beslut om att ge vissa ensamkommande tillfälliga uppehållstillstånd öppnar upp för kritik menar den socialdemokratiske debattören Widar Andersson.

ANNONS
|

Enligt Widar Andersson, politisk chefredaktör på socialdemokratiska Folkbladet i Norrköping, erbjuder beslutet inte någon egentlig lösning på situationen.

- Sakligt sett så puttar man bara sakerna framåt i tiden, säger han och påpekar att beslutet reser många frågetecken, inte minst kring vad som förväntas av de ensamkommande.

- Räcker det med att vara inskriven på ett gymnasium, ska man studera i viss fart eller nå vissa resultat? Det andas politisk, snarare är praktisk lösning.

ANNONS

Samtidigt uttrycker han viss oro för väljartapp. Beslutet innebär ett avsteg från den hårdare linje som S vill driva i asylpolitiken och skulle kunna innebära att väljare lämnar för Sverigedemokraterna.

- Efter de här åren har vi nu slutat blöda, verkar det som, om man ser till Statistiska centralbyråns senaste undersökning. Löfven har varit tydlig i 1,5 år, men nu visar det sig att riktigt så var det inte.

Lättar spänningar

Men de farhågorna är något som statsvetaren Jonas Hinnfors tonar ner.

- Det här skulle kunna bli en del av valrörelsen. Men det rör en relativt liten grupp, och saken är också lite snårig om man jämför med rena hårda data, till exempel hur många som kom till Sverige 2015. SD skulle kunna använda den här frågan, men jag har svårt att se att det skulle kunna bli en game-changer, att debatten nu skulle kantra över och åter börja handla om antal.

ANNONS

I stället riktar han ljuset mot den interna uppgörelsen inom S som beslutet potentiellt kan ha inneburit.

- Det hade inom S börjat mobiliseras en intern opinion från ett hyfsat stort antal partidistrikt, där man varit väldigt engagerad i frågan. En sådan intern debatt är inte så bra att ha när man går in i en valrörelse.

Att S nu lyckats få bukt med interna spänningar – både inom partiet, men också gentemot regeringskollegorna MP – gör att man nu öppnar upp för att få med sig delar av oppositionen i frågan, menar Jonas Hinnfors.

- Då har man också vunnit något. Man kan också visa på att Alliansen inte är enad.

Vill se brett engagemang

Tidigare partisekreterare Lars Stjernkvist (S) hör till dem som välkomnade breda samarbeten under 2015 då flyktingströmmen var som starkast, och han hoppas att fler ska enas också i frågan om ensamkommandes framtid.

ANNONS

- Jag hoppas verkligen inte att det gemensamma ansvarstagandet luckras upp. Då blir alla förlorare, inte minst vårt parti, säger han och tillägger att Sverige fortfarande befinner sig i en exceptionell situation i sviterna av tidigare års mottagande.

- Jag har förståelse för att man försöker hitta politiska lösningar, men framför allt praktiska för de ungdomar som hamnar i svåra situationer.

TT
Fakta: Förslag om ensamkommande

De som ges ny möjlighet till uppehållstillstånd är de ensamkommande som sökte asyl senast den 24 november 2015 och som:

 • har väntat 15 månader eller längre på beslut från Migrationsverket
 • har fått sin asylansökan prövad enligt den tillfälliga lagen (det vill säga efter den 20 juli 2016)
 • registrerats som barn vid ankomst
 • studerar eller har studerat och har för avsikt att fortsätta att studera på gymnasial nivå
 • fortfarande befinner sig i landet, och
 • inte begått brott
 • En ansökan ska lämnas in inom tre månader från det att bestämmelserna träder i kraft. Ambitionen är att lagen ska träda börja gälla före sommaren 2018.

  Källa: Regeringen

  ANNONS