Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare på Västra Götalandsregionen. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT
Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare på Västra Götalandsregionen. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Så ser coronasmittan ut kommun för kommun

Under Västra Götalandsregionens pressträff under fredagen meddelades nya siffror om coronavirusets smittspridning. Kurvan bedöms ha nåt en platå men samtidigt ökar fallen i Uddevalla.

– Vi har nått en platå i Västra Götalandsregionen, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör på Västra Götalandsregionen.

Under fredagens presskonferens släpptes nya siffror per kommun kring coronavirusets spridning i regionen.

I Tanum är det 15 bekräftade fall av covid-19 – ett fler än förra fredagen. I Strömstad ligger fallen fortsatt under 10 och redovisas inte av regionen.

Enligt Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare på Västra Götalandsregionen, så är det i nuläget vecka 16 som har haft flest antal döda.

– Då var det 75 personer som konstaterat döda i covid-19, säger han.

Regionen meddelade även att fler har kunnat provtas och att fokuset fortsatt ligget på personal inom vård och omsorg när det kommer till provtagning för att dessa ska kunna återgå till arbetet vid milda symptom.

– Sammanfattningsvis är läget stabilt, spridningen har minskat och antalet sjuka har stabiliserats men det är samtidigt viktigt att vara medveten om att samtliga av våra kommuner har en smittspridning även om vi ser en avplanande kurva och det är viktigt att vi inte glömmer det, säger han.

Uddevalla kommun har nu 132 konstaterade fall av covid-19. En ökning med 26 fall sett emot förra fredagen. Sotenäs kommuns siffror är oförändrad. För Tanum och Munkedal har ett ytterligare fall bekräftats för respektive kommun, sett till samma tidpunkt under föregående vecka.

Trots platå - uppmanar till försiktighet

Smittskyddsläkaren uppmanade även till försiktighet när det kommer till sjukdomssymptom.

– Vi har fått indikationer på att det finns personer som går till sina arbeten trots att de uppvisar luftvägssymptom. Är man sjuk, även i lindriga symptom, så ska man stanna hemma, säger han.

Även om regionen nu pratar om en platå poängterar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör på Västra Götalandsregionen, att det hela tiden kommer in nya patienter.

– Det är inte så att det här siffrorna med en platå betyder att det enbart är patienter som ligger kvar utan det kommer hela tiden nya patienter som är svårt sjuka och behöver både inneliggande vård och ibland intensivvård, säger hon.

Provtagningarna av PCR-tester, där en testpinne förs in i näsan och/eller svalget, ökar även enligt Söderström som nu har passerat 22 000 provtagningar.

– Under föregående dygnet har vi tagit över 400 prover på kommunal vård- och omsorgs personal, säger hon.

Testerna delas upp i prioritetsgrupper

Testerna delas upp i olika prioritetsgrupper, grupp ett är patienter som är inneliggande, riskgrupper och äldreboende. Grupp två är vård och omsorgs personal och grupp tre är övrig samhällsviktig verksamhet. Vilks som tillhör tredje gruppen är ännu inte klarlagt och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten inväntas fortfarande. Den fjärde och sista gruppen är övriga som ännu inte testas.

– Resultatet av nästan 2 000 prover visar på 15 procent positiva men det varierar i regionen. Vi ser att upp mot Uddevalla och Vänersborg ligger det på en högre frekvens, det ligger uppemot 30 procent, Göteborg runt 20 procent och Skaraborg lite lägre, vilket stämmer väl med samhällsspridningen i stort säger hon.

Antal bekräftade fall:

Den 15 maj kl. 14:00 fanns totalt 4 112 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland.

Hela pressträffen kan du se i efterhand på Västra Götalandsregionens hemsida om du klickar här.

Källa: VGR