Restriktioner kan lättas även om smittan tycks öka

När januari blir februari slopar Danmark restriktionerna – trots att smittspridningen av covid-19 fortfarande är hög. Statsepidemiolog Anders Tegnell bedömer att det snart kan vara Sveriges tur, och att det kan bli aktuellt även om den fjärde vågen inte når sin topp till den 9 februari.
– Det är inte säkert att vi ser den här toppen lika tydligt, säger han.