Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare, Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör, och Tomas Bergström, professor i klinisk mikrobiologi, under en pressträff om utvecklingen av coronaviruset den 5 juni. Bild: Thomas Johansson/TT
Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare, Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör, och Tomas Bergström, professor i klinisk mikrobiologi, under en pressträff om utvecklingen av coronaviruset den 5 juni. Bild: Thomas Johansson/TT

Regionen: "NU-sjukvården har en väldigt tydlig nedgång"

Toppen är nu nådd i Fyrbodal – det berättade regionen under fredagens pressträff. De senaste dagarna har antalet bekräftade smittade med covid-19 ökat drastiskt i regionen, samtidigt minskar antalet covid-patienter som behöver sjukhusvård i stadig takt. Inom Nu-sjukvården intensivvårdas just nu tre patienter, det lägsta antalet på väldigt längre.

På förmiddagen den 5 juni var antalet smittade med covid-19 i Västra Götalandsregionen 6 833. Antalet döda uppgick till 582. De senaste dagarna har man sett en drastisk ökning av bekräftade coronafall, men detta har en naturlig förklaring då man den senaste veckan har börjat med allmänna tester på vårdcentraler.

Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen, menar att vi inom kort kommer kunna se en mer sanningsenlig statistik.

– Att antalet smittade har skjutit i höjden beror på att vi de senaste dagarna har börjat med massprovtagningar. Vårdcentralerna har verkligen gjort ett fantastiskt jobb. Framöver kommer vi kunna se en mer äkta statistik, så att säga, säger han.

Vidare säger han att vi tidigare primärt sett de coronasjuka som har behövt sjukhusvård, men att statistiken nu även innefattar dem med lindriga symptom, som ”i vanliga fall” hade kunnat gå till jobbet.

– Det är bra att vi får en tydligare bild, men det visar också att faran inte på något sätt är över. Tvärtom visar det hur många som faktiskt är sjuka, säger Leif Dotevall.

I den senaste statistiken kan man också se att antalet äldre, alltså 70 plus, med bekräftad corona minskar i antal, något som Leif Dotevall menar är ”mycket glädjande”.

Går långsamt neråt

Vad gäller inneliggande patienter med covid-19 sett till hela Västra Götalandsregionen fortsätter patientantalet att minska stadigt. Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, säger att VG-regionen har nått en så kallad platå.

– Vi har haft en topp med 279 inneliggande patienter, varav 97 på IVA, och nu går det långsamt nedåt. Nu försöker vi göra en preliminär planering för sommaren baserad på hur det ser ut i Stockholm, som ligger några veckor före oss, säger hon och fortsätter:

– Nu-sjukvården har en väldigt tydlig nedgång, medan Södra Älvsborgs och Skaraborgs sjukhus fortfarande går uppåt och är på väg mot sin platå.

Fortfarande kritiskt

Tidigare har Vänersborg och Trollhättan legat högt på listorna över bekräftade coronafall, både sett till totala antal fall och beräknat per 10 000 invånare. Vänersborg har till och med haft flest fall per 10 000 invånare, men nu ligger de kommunerna på något lägre placeringar – Tibro, Töreboda och Öckerö har fler än både Vänersborg och Trollhättan.

Men trots att det nu finns massprovtagningar och siffrorna börjar se bättre ut ät läget fortfarande kritiskt, säger Leif Dotevall.

– Det är viktigt att fortsätta följa rekommendationer och undvika samlingar. Man kanske inte behöver åka ut till skärgården och hålla på med båten den närmaste tiden. Vården är fortfarande hårt belastad.

Antal slutenvårdade patienter

Den 5 juni kl. 10:00 fanns det totalt 272 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 57 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården:

36 personer varav 3 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

133 personer varav 32 på IVA

Sjukhusen i Väster:

17 personer varav 7 på IVA

Skaraborgs sjukhus:

39 personer varav 9 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:

46 personer varav 5 på IVA

Källa: VGR Data och analys