Regeringens kampanj för att avskräcka invandrare är igång

I vintras meddelade regeringen om en informationskampanj som ska få färre att söka sig till Sverige. Nu har kampanjen resulterat i flera insatser, skriver Aftonbladet.
– Invandringen till Sverige har under en längre tid varit omfattande, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard i en informationsvideo som regeringen har publicerat.

ANNONS
|

Det var i januari som migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) och Henrik Vinge (SD), då Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen, meddelade på en pressträff att man planerade en stor informationskampanj utomlands.

Kampanjen ska informera om Sveriges nya och tuffare migrationspolitik.

– Huvudsyftet är att informera om den skärpta migrationspolitiken och i förlängningen att färre ska söka sig hit, sa Maria Malmer Stenergard.

En stor del av Tidöavtalet, överenskommelsen mellan Sverigedemokraterna och regeringspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, handlar om migration och integration.

– Vi ska arbeta brett. Information via våra utlandsmyndigheter och genom att berätta om det i intervjuer i utländska medier, säger Maria Malmer Stenergard.

ANNONS

Intervjuas i tysk media

Aftonbladet hänvisar bland annat till en intervju i tyska tidningen Welt am Sonntag där migrationsministern säger att det måste ställas krav på de som får socialbidrag och att det i dag är en majoritet av utrikes födda som inte försörjer sig själva i Sverige, något som både tynger staten och drabbar individen.

Aftonbladet skriver dock att ingen av Statistiska Centralbyråns metoder landar i slutsatsen att en majoritet av svenskar födda utomlands inte kan försörja sig själva.

Tidningen sammanfattar också de satsningar som kampanjen hittills resulterat i: faktablad som ska skickas till ambassaderna, en debattartikel och intervjuer i europeisk media, likt den i Welt am Sonntag, samt videoklipp där migrationsministern berättar om Sveriges flyktingpolitik.

Migrationsministern Maria Malmer Stenergard i en informationsvideo om migration på regerings hemsida.
Migrationsministern berättar om Sveriges flyktingpolitik i videoklipp. Bild: Regeringskansliet

– Invandringen till Sverige har under en längre tid varit omfattande. Samtidigt finns det betydande integrationsproblem som påverkar hela samhället i form av bostadssegregation, arbetslöshet, otrygghet och bidragsberoende. Det kan inte få fortsätta, säger Maria Malmer Stenergard i videon på regeringens hemsida.

– Regeringen tar nu krafttag för att antalet irreguljära migranter som kommer till Sverige ska minska. Det är nödvändigt för att komma till rätta med de integrationsproblem som finns i vårt land.

ANNONS