Regeringen vill att alla gymnasieprogram blir högskoleförberedande

För att få fler att välja yrkesprogrammen på gymnasiet föreslår regeringen att alla program ska vara högskoleförberedande, rapporterar SVT. Förhoppningen är att fler på så vis ska vilja bli bland annat byggarbetare och undersköterskor.

ANNONS

Färre än önskat väljer att läsa något av yrkesprogrammen på gymnasiet. Enligt en rapport från Svenskt näringsliv, publicerad i våras, innebär det att branschen kommer sakna 18 000 elever sett till behovet de kommande 14 åren.

En anledning till att färre väljer yrkesprogrammen är att alla inte är högskoleförberedande, enligt rapporten. Regeringen kommer därför lägga ett förslag till riksdagen om att de ska bli det framöver.

– Med det här förslaget kommer fler välja yrkesprogrammen och det behöver Sverige, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) till SVT.

Ska kunna väljas bort frivilligt

Den som läser ett yrkesprogram kan i regel lägga till kurser som gör dem högskoleförberedande, men regeringen vill nu alltså att de kurserna automatiskt läggs till. Däremot kommer de också frivilligt kunna väljas bort.

ANNONS

– Skolinspektionens utvärderingar har visat att när man måste välja till de högskoleförberedande delarna är det lätt att de hamnar på obekväma tider, de kan hamna efter skoldagens slut. Det blir ofta i praktiken svårt för eleverna att klara att använda sig av den möjligheten. Med det här förslaget gör vi det mycket lättare för dem som vill kunna ha alla dörrar öppna efter gymnasiet att kunna söka ett yrkesprogram, säger Anna Ekström.

I praktiken kommer förslaget innebära att gymnasieeleverna på yrkesprogrammen nu kommer att få mer svenska, matematik och engelska i sina scheman.

Fredrik Malm (L) kritisk

Alla är dock inte övertygade om att det skulle locka fler till bristyrkena. Fredrik Malm, skolpolitisk talesperson (L), är en av dem som inte tror att regeringens förslag är rätt väg att gå.

– Det finns en stor grupp skoltrötta elever som snabbt vill ut i arbetslivet. Alla ungdomar vill inte bli akademiker. Branschen skriker efter hantverkare med praktiska yrkeskunskaper, inte efter byggjobbare som läst litteraturvetenskap. Regeringen borde därför fokusera på att göra snabba och korta utbildningar med mycket praktik, säger han till SVT.

ANNONS