Regeringen kan ändra grundlagen – vill dra tillbaka medborgarskap

Regeringen och Sverigedemokraterna vill skärpa kraven för att få svenskt medborgarskap. Bland annat vill man införa krav på hederlig vandel och en lojalitetsförklaring till Sverige.
Partierna är också överens om att ändra grundlagen för att kunna återkalla medborgarskap – mot någons vilja.
– Medborgarskap är något man förtjänar, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).