Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Samtalen har kommit till stånd efter att många upprörts över att nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) fick demonstrera i Göteborg nyligen. Arkivbild.

Regeringen föreslår åtgärder mot nazister

Regeringen har presenterat en lista med förslag för att motverka nazister. Nya förbud mot nazistsymboler ska utredas, liksom polisens rätt att bestämma villkor för demonstrationer. Inför valåret får polisen också i uppdrag att intensifiera arbetet mot antidemokratiska krafter.

Justitieminister Morgan Johansson (S) hade redan en färdig lista när Allianspartierna och Vänsterpartiet kom för att träffa regeringen. Syftet var att diskutera vad man kan göra mot antidemokratiska krafter i allmänhet och nazisterna i synnerhet. Många har upprörts över att nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) fått demonstrera i till exempel Visby i somras och i Göteborg nyligen.

Regeringen ger nu polisen och Säpo ett särskilt uppdrag att intensifiera arbetet mot våldsbejakande extremistgrupper.

- Vi säger: Sätt nu av de resurser ni behöver för att ha kontroll på de här individerna det är tal om, förklarar Morgan Johansson.

- Här gäller det när vi går in i valåret att det finns en stark beredskap hos polisen och säkerhetspolisen

Kan bli lagändringar

Men regeringen vill också utreda lagändringar i syfte att motverka framförallt nazister. Det handlar om att se över lagen om hets mot folkgrupp för att se om fler nazistsymboler än hakkorset kan förbjudas. Det handlar också om att se över ordningslagen och polisens möjlighet att meddela tid och plats för offentliga sammankomster. Utredaren ska även titta på om det går att hindra nazister från att använda sköldar under sina demonstrationer.

Höga jurister, exempelvis hovrättspresident Fredrik Wersäll, anser att lagen om hets mot folkgrupp är så öppet skriven att den ger stora möjligheter för rättsväsendet att ingripa mot nazister. Det är snarare praxis som behöver uppdateras.

- Det kan vara så att domstolar under tidens gång, när vi håller på att se över lagstiftningen, tydliggör praxis, och då må det vara hänt. Det viktiga är att vi får till stånd tydliga regelverk. Men jag känner att vi från lagstiftarens sida också måste vara bereda att agera, säger Johansson.

Inte nöjda

En pågående utredning som ser över terroristlagstiftningen kommer också få i uppdrag att utreda vad som kan betraktas som terroristbrott.

Liberalernas Roger Haddad var inte helt överens med regeringen efter mötet. Han menar att dagens lagstiftning ger möjligheter att ingripa.

- Fokus borde ligga på att följa upp tillämpningen och se till att vi får fler vägledande prövningar i domstolen, i stället väljer regeringen att föregripa flera steg och lägger fram förslag till exempel om att inskränka sammankomster. Det riskerar öppna upp för en skärpning och en utveckling som skulle inskränka på våra fri - och rättigheter, säger Roger Haddad (L).

Centerns rättspolitiske talesperson Johan Hedin tycker att regeringens förslag i stort sett följer den diskussion som varit uppe hittills.

- Jag tror att man skulle kunna skruva till det och gå lite längre i vissa fall, säger han och pekar även på lagen om olovlig kårverksamhet och ohörsamhet mot ordningsmakten.

Justitieminister Morgan Johansson tycker att hans förslag togs emot väl och välkomnar "konstruktiva förslag" och kompletteringar från övriga partier.