Prognos: Den svenska tillväxten lägst i hela EU

Sveriges ekonomi går sämst i EU och krymper under 2023, siar EU-kommissionen i sin nya vinterprognos. Men inflationen är på väg nedåt, skriver TT.

ANNONS
|

Måndagens siffror från ekonomikommissionären Paolo Gentiloni är ingen rolig läsning för finansminister Elisabeth Svantesson (M).

I den nya prognosen för 2023 hamnar Sverige återigen längst ner i listan när det gäller tillväxt bland de 27 EU-länderna, skriver TT. För svensk del är det dessutom inte någon tillväxt – utan tvärtom. EU-kommissionen förväntar sig att den svenska ekonomin backar med 0,8 procent under 2023, som enda minusland i unionen. För 2024 ser det något bättre ut med en uppgång på 1,2 procent – även om det fortsatt är sämst i hela EU.

Den svenska inflationen väntas samtidigt gå nedåt: till 6,3 procent i år och 1,8 procent 2024, skriver TT.

ANNONS

Rent allmänt konstaterar kommissionen att den ekonomiska motvinden håller i sig. Prognosen för både EU som helhet och för eurozonen är ändå aningen mer positiv än i höstas. Den landar nu i tillväxtgissningar på 0,8 procent totalt och 0,9 procent i eurozonen. I höstas befarade man att tillväxten för 2023 skulle landa på 0,3 procent i båda områdena.

"Vi är något mer optimistiska om utsikterna för tillväxt och en förväntad nedgång för inflationen i år. Men vi står fortfarande inför många utmaningar", skriver finansansvarige vice kommissionsordföranden Valdis Dombrovskis i ett pressmeddelande.

Högst EU-tillväxt under 2023 beräknas för Irland på 4,9 procent följt av Malta på 3,1, skriver TT.

I botten, strax ovanför Sverige, ligger Estland, Lettland, Tjeckien och Danmark på 0,1 procent.

ANNONS