Professorn: Svenska RT-läsare kan bli Putins ”Paper boys”

Yngre svenskar och framför allt män följer i högre grad ryska nyhetskanaler som RT och Sputnik, enligt en studie från Försvarshögskolan. Enkätsvaren visar också att de som följer den ryskstödda rapporteringen i högre utsträckning sprider vidare information i sociala medier – även om de själva misstänker att den är falsk.
– Avsiktligt eller inte kan RT/Sputnik-konsumenter fungera som budbärare eller ”tidningspojkar” – ”paperboys”, säger Charlotte Wagnsson, professor i statsvetenskap.

Redan kund?Logga in här