Polis översållad av fästingar

Under spaning blev en polis i Fyrbodal angripen av en stor mängd fästingar. Nu kräver han bättre utrustning för att klara uppdrag i terrängen.