Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Pojkar har mest att vinna på om skolan de går i har en hög andel flickor.

Pojkar tjänar på många flickor i skolan

Ju fler tjejer, desto bättre – för pojkarna. Pojkar blir nämligen duktigare om skolan de går i har en hög andel flickor. Forskningen sätter fingret på den tydliga skillnad som finns mellan flickors och pojkars skolresultat.

I nästan alla ämnen presterar flickor bättre än pojkar i den svenska grundskolan. Inte minst vad gäller konsten att läsa.

Men det är inte bara svenska pojkar som har problem. Fenomenet är globalt och mönstret går igen i alla länder, åtminstone de med liknande skolsystem som det svenska.

Tidigare forskning har visat att pojkar påverkas mer av skolmiljön än flickor. Så kan skolans könsfördelning ha betydelse? Om "duktiga" flickor påverkar de "mindre duktiga" pojkarna?

Lite forskning

För att ta reda på mer samlade forskare vid Universiteit Utrecht i Nederländerna in testresultat avseende 200 000 15-åringars läsförmåga från 8 000 könsblandade skolor världen över.

Det visar sig att pojkar som går på skolor med en hög andel flickor, 60 procent eller mer, presterar signifikant bättre än pojkar som går på skolor med en lägre andel flickor.

- Pojkars sämre läsförmåga är verkligen ett utbrett problem, men tyvärr ett problem det inte har forskats mycket på. Vår studie visar att detta förstärks när pojkar går på skolor med främst manliga elever, säger en av forskarna bakom studien, Margriet van Hek, till tidskriften School Effectiveness and School Improvement, där forskningen presenteras.

Bättre "beteenden"

Forskarna tror att vissa akademiska kännetecken som associeras mer med flickor än med pojkar, såsom högre koncentration och motivation, kan vara en del av förklaringen. Att detta "smittar av sig" på pojkarna, förutsatt att det finns tillräckligt många flickor.

- Skolorna kan förbättra situationen genom att se till att det finns en jämn könsfördelning bland eleverna, säger Margriet van Hek.

Enligt forskarna tyder resultaten på att pojk- eller flickskolor eller yrkesutbildningar med en ojämn könsfördelning är direkt dåliga för pojkars lärande.

I Sverige finns inga helt könssegregerade skolor. Däremot är det ett välkänt faktum att det är en kraftig snedfördelning avseende kön på vissa yrkesutbildningar på gymnasiet.