Pandemilagen slopas den sista mars

Från april ska covid-19 inte längre klassas som en allmänfarlig sjukdom, föreslår regeringen i en proposition. Den sista mars ska också den så kallade pandemilagen avskaffas, något som riksdagen tidigare begärt. Det skriver TT.

ANNONS
|

Förslagen finns i en proposition som regeringen nu lämnar till riksdagen. Avskaffandet är dock inte en följd av att riksdagen i ett tillkännagivande bett regeringen slopa lagen, enligt socialminister Lena Hallengren (S).

– Vår bedömning är att det är möjligt att avskaffa lagen. Om vi hade bedömt att det inte var det hade vi tagit en ny diskussion med riksdagen, säger Lena Hallengren till TT.

Som svar på frågan om det kan bli aktuellt att återinföra restriktioner på grund av smittsituationen svarar hon:

– Vi ser inte i dagsläget framför oss att vi ska återinföra restriktioner på det sätt som vi har fått uppleva till och från i två års tid. Men skulle vi hamna i en sådan situation får vi stifta en ny lag.

ANNONS

En utredning arbetar med förslag till en ny smittskyddslag men de slutliga förslagen från den ska inte lämnas förrän 2023.

Ytterligare ett förslag i dagens proposition är att lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphör den sista mars.

Anmälningsplikt ska gälla för covid-19 även om den inte längre klassas som allmän- och samhällsfarlig sjukdom, skriver TT.

ANNONS