Färre uppger att de blivit utsatta för brott, uppger Brå.
Färre uppger att de blivit utsatta för brott, uppger Brå. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ny undersökning: Färre uppger att de utsatts för brott

Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag den nationella trygghetsundersökningen (NTU) för 2021. Den visar bland annat på stora skillnader i olika gruppers utsatthet för brott. En orsak kan vara pandemin.

ANNONS

I ett pressmeddelande redovisar Brå delar av undersökningens resultat. Undersökningen visar att självrapporterad utsatthet för brott mot enskild person, exempelvis personrån, misshandel och fickstöld har minskat, däremot har försäljningsbedrägerier ökat.

LÄS MER:Kommunpolisen: "Lugnare sommar än väntat"

Utsatthet för brott minskat – kan bero på pandemin

Under 2020 uppger 20,2 procent av befolkningen att de under 2020 utsattes för brott. Det är en minskning från 2019, då andelen var 22,6 procent. Generellt sett är det en minskning av de brottstyper som mäts i undersökningen. Undantaget är kategorin försäljningsbedrägerier som ökat med 0,4 procentenheter jämfört med förra året.

Sofie Lifvin, utredare på Brå.
Sofie Lifvin, utredare på Brå. Bild: BRÅ

– Sannolikt har pandemin påverkat utsattheten för brott, särskilt när det gäller brott som exempelvis personrån, fickstöld och misshandel på allmän plats. Vi har hållit oss hemma mer under pandemin vilket kan antas ha bidragit till att utsattheten för den typen av brott har minskat, säger Sofie Lifvin, utredare på Brå i pressmeddelandet.

ANNONS

Samtidigt visar undersökningen att utsattheten för brott är ojämnt fördelad sett till olika grupper av befolkningen. En särskilt utsatt grupp är ensamstående med barn, där nästan var tredje uppger att de utsattes för brott.

Stora skillnader mellan könen

Skillnaderna mellan män och kvinnors utsatthet för brott är också stora. Unga män mellan 16–19 år, är den grupp som i störst utsträckning uppger att de utsattes för misshandel och personrån under förra året. Medan kvinnor i åldersgrupperna 16–24 år istället är de som utsattes för sexualbrott och nätkränkningar.

Fortsatt starkt förtroende för polisen

Över hälften av befolkningen, 52 procent, uppger att de har ett stort förtroende för rättsväsendet som helhet, vilket är den högsta nivån hittills. Fyra år i rad har förtroendet för polisen haft en tydlig ökning. Mellan 2017 och 2021 har förtroendet gått upp med 16 procentenheter.

Om Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

NTU är en del av Sveriges officiella statistik och bygger på webb- och postenkäter till ett urval av 200 000 personer i åldrarna 16–84 år. Den genomförs årligen av Brå sedan 2006.

Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för och erfarenheter av rättsväsendet. Undersökningen bedöms kunna representera den svenska befolkningen (16–84 år) relativt väl.

Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå)

ANNONS