Civilminster Ardalan Shekarabi (S). Arkivbild.
Civilminster Ardalan Shekarabi (S). Arkivbild.

Ny myndighet ska förhindra nya IT-skandaler

Myndigheterna ska rättas in i det digitala ledet och säkra den digitala information som finns om oss alla. Regeringen satsar nu 200 miljoner kronor på en ny myndighet – som också ska skynda på enklare digitala tjänster i den offentliga sektorn.

ANNONS

- Vi måste få till en ordentlig digital satsning i vårt land. Framför allt efter det som hänt under sommaren, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S) till TT med hänvisning till de uppmärksammade IT-säkerhetsbristerna på flera stora myndigheter.

Den nya myndigheten ska inrättas under 2018 och har i uppdrag att få till en gemensam nationell hantering av bland annat registerinformation, folkbokföring och geografisk information. Det är delar där säkerhetsfrågan är väldigt central.

ANNONS

- Vi ska ha ett gemensamt säkerhetstänk vad gäller digitalinformationshantering i den offentliga sektorn och komma ifrån den ordning där myndigheter själva bygger upp unika lösningar för att utbyta information, säger Shekarabi.

Säkerhet viktig aspekt

Civilministern anser att säkerhetsaspekten är ännu viktigare nu, efter att IT-säkerheten har ifrågasatts på svenska myndigheter.

- Det är ingen tvekan om att det som har hänt under sommaren bekräftar behovet av en gemensam digitalinfrastruktur och styrning i stat och offentlig sektor.

Inte minst bekräftas behovet av att sätta fokus på kommuner och landsting och att ge dem rätt stöd för att få en säker informationshantering, menar Shekarabi.

- Detta så vi kan leva upp till de säkerhetskrav som vi bör ha på offentliga verksamheter i dag, säger han

ANNONS

Tanken är också att underlätta för medborgare och företag.

- Vi kommer bland annat att förbättra e-legitimationstjänsten och andra digitala tjänster. Sedan ska du inte behöva lämna samma uppgifter flera gånger till myndigheter och kommuner, utan data ska kunna delas inom den offentliga sektorn på ett säkert och effektivt sätt.

Halkat efter i digitalisering

Enligt Ardalan Shekarabi har Sverige halkat efter i digitaliseringen under de senaste 10–15 åren.

- Vi är ett land där befolkningen, näringslivet och även vissa myndigheter är digital och använder digitala tjänster. Trots det så har vi inte kommit tillräckligt lång vad gäller digitaliseringen i offentliga sektorn. Därför är den här myndigheten väldigt viktig, säger han.

Totalt avsätter regeringen 200 miljoner kronor under en treårsperiod, men det kan bli mer allt efter att myndigheten utvecklas. Var myndigheten ska placeras är inte bestämt.

TT
ANNONS