Folkhälsomyndighetens senaste rapport visar att en ny ökning av coronavirus kan vara påväg.
Folkhälsomyndighetens senaste rapport visar att en ny ökning av coronavirus kan vara påväg. Bild: Johan Nilsson/TT

Ny coronavåg kan komma till hösten

Inom en snar framtid kan coronavirusets spridning komma att utvecklas och en ny topp väntas i slutet av september, det visar Folkhälsomyndighetens senaste rapport över virusets spridning.

ANNONS

Mycket pekar på att den pågående ökningen av coronaviruset kommer att nå sin topp i slutet av september, det visar Folkhälsomyndighetens senaste rapport med scenarier över hur smittspridningen kan komma att utvecklas i framtiden.

– Vi vet att man ser en uppgång av luftvägsinfektioner när skolorna börjar, och även av covid-19, så man kan tänka sig att vi får en uppgång när kontakterna ökar i samband med skolstarten, säger Anders Lindblom, statsepidemiolog.

Folkhälsomyndigheten presenterar sin rapport med scenarier på uppdrag från regeringen, och den senaste rapporten är den elfte i ordningen. I den har FHM kikat på hur spridningen kan komma att fortsätta mellan den 20 augusti till den 20 november.

ANNONS

Folksamlingar och minskad immunitet

Scenarierna bygger på att många nu börjat återgå till arbete och skola i slutet på augusti och att människor samlas i en högre utsträckning än tidigare, kombinerat med en minskad immunitet. Rapportens scenarier har bland annat beräknats utifrån vaccinationer, mörkertal och inrapporterade fall.

– Flera faktorer gör att scenarierna är mer osäkra än tidigare. Det vi ser är att smittspridningen väntas öka fram till slutet av september. Hur hög toppen blir är svårt att säga, men det är osannolikt att den skulle nå samma nivåer som i januari och februari. Det viktigaste är att personer i riskgrupp och de som är 65 år eller äldre, vaccinerar sig med en påfyllnadsdos i höst för att minska risken för allvarlig sjukdom och död, säger Folkhälsomyndighetens avdelningschef Sara Byfors.

Räkna med hög sjukfrånvaro i höst

Folkhälsomyndigheten menar att arbetsgivare måste börja förbereda sig för hög sjukfrånvaro i höst, som en följd av den eventuella uppgången.

Trots den senaste rapportens scenarier bedömer Folkhälsomyndigheten inte att det är nödvändigt att vidta nya smittskyddsåtgärder.

Folkhälsomyndighetens två scenarier inför hösten.

Scenario 0: Kontakterna i befolkningen antas vara oförändrade. Under toppen beräknas de rapporterade covidfallen till ungefär 5000 per dag.

Scenario 1: Kontakterna i befolkningen ökar från mitten av augusti med cirka 10 procent. Under toppen beräknas de rapporterade covidfallen till ungefär 7000 per dag.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

LÄS MER:Dödsfallen i covid-19 har ökat kraftigt

ANNONS