Från och med måndag tar Näl åter emot partners i samband med ultraljudsundersökningar under graviditeten. En förutsättning är förstås att ingen har några symtom.
Från och med måndag tar Näl åter emot partners i samband med ultraljudsundersökningar under graviditeten. En förutsättning är förstås att ingen har några symtom. Bild: Meek

Nu får partnern vara med vid ultraljud igen

Inpasseringskontrollen vid entréerna på Näl försvinner och likaså de generella besöksrestriktionerna. Samtidigt blir det fritt fram för gravida att ta med sin partner på ultraljudsundersökning.

ANNONS
|

− NU-sjukvården ska erbjuda en välkomnande, öppen miljö, utan att göra avkall på trygghet och säkerhet för såväl patienter, närstående, besökare och medarbetare. Därför avvecklar vi nu sjukhusets generella restriktioner, som vi tvingats ha på grund av pandemin, och flyttar det kontrollerade insläppet till avdelningar och enheter, säger Anders Kullbratt, biträdande sjukhusdirektör i ett pressmeddelande.

Från och med måndag 11 oktober gäller att mottagningarna är öppna när patienterna har bokade besök och avdelningsdörrarna är låsta dygnet runt. Närstående till inneliggande patienter får ringa på dörrklockan under respektive enhets besökstider.

− Dessutom kan verksamhetschef fatta beslut om eventuella lokala restriktioner för medföljande och/eller besökare till inlagda patienter, exempelvis på grund av lokalernas utformning eller av smittoskäl, uppger Anders Kullbratt.

ANNONS

Inom kvinnosjukvården har verksamhetschef Graciela Carlson beslutat att patienterna även fortsättningsvis måste komma utan medföljande till besök på gynekologimottagningen och vid cytostatikabehandlingar på onkologisk gynekologimottagning (avdelning 35), eftersom det är svårt att hålla avstånd i lokalerna.

Däremot får partner till gravida åter närvara vid ultraljud och genetisk vägledning på obstetriska mottagningen.

− Vi vet att det här är väldigt efterlängtat bland blivande föräldrar och därför är det naturligtvis oerhört glädjande att kunna lämna det här beskedet, säger Graciela Carlson.

Vid ultraljudsundersökningar gäller följande:

• Patient och partner ska bära munskydd.

• Patient och partner ska vara symtomfria.

• Barn får inte närvara vid undersökningen.

På förlossningen har partner fått vara med under hela pandemin och från i somras får partnern även vara med på BB, förutsatt att hen är frisk − tester sker på både förlossning och BB − och att det finns tillgång till enkelrum.

ANNONS