Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Vägen kommer att stängas av i ett halvår under bygget. 2013 mättes trafikbeläggningen på väg 163 senast, då passerade 4 800 bilar Säm varje dygn. Bild: Arvid Brandström

Norra infarten till Grebbestad stängs av i ett halvår

Bron som går över järnvägen i Säm är gammal och ska bytas ut mot en bredare. Under det halvår som byggnationen förväntas ta kommer den norra vägen mellan Tanumshede och Grebbestad att vara avstängd.

Den befintliga bron är över 80 år gammal, för smal för att tung trafik ska kunna mötas och egentligen för låg för tågtrafik; när den byggdes var järnvägen fortfarande inte elektrifierad. Det är några av anledningarna till att en ny bro ska byggas med en förväntad prislapp på 43,5 miljoner kronor.

Trafikverket planerar att riva den befintliga bron i mitten av augusti när sommartrafiken lugnat sig. Efter det förväntas bygget ta drygt sex månader. Under semestertider rör sig cirka 10 000 bilar per dygn längs vägsträckan vilket är dubbelt så hög beläggning jämfört med övrig tid. Om allt går enligt plan ska alltså bygget hinnas med innan trafiken tilltar under 2021.

– Det finns möjlighet att förkorta byggtiden och det är en preliminär tanke för oss. Till exempel kan man bygga flera stöd till bron samtidigt men det beror på vad blivande entreprenör kan lösa. Först ska vi upphandla, säger Epheram Demelash, projektledare på Trafikverket.

Under tiden som bygget med den nya bron pågår omleds trafiken via Sannäs vilket förlänger restiden väsentligt mellan Tanumshede och Grebbestad. Med buss förväntas sträckan att ta 15 minuter längre än vad den tar i dagsläget.

Cyklister och fotgängare har uttryckt en oro över att passera bron eftersom de känt sig oskyddade. Därför föreslogs en gång- och cykelbana på den nya bron, men enligt fastställd vägplan räcker inte budgeten till en sådan.

Dock är den tilltänkta bron två meter bredare än den befintliga vilket möjliggör möten av tung trafik. Den kommer också att vara en dryg meter högre än den nuvarande för att underlätta för tågtrafiken.

Projektet har redan pågått under ett par års tid eftersom Trafikverket klassat den bron som en riskbro. Det har de bland annat gjort eftersom den har brister i utformningen; dess kantbalkar är höga och medför på så sätt en stor påkörningsrisk. På grund av bristerna har bron behövt inspekteras varje år.

– Att vägplanen fastställdes är en viktig milstolpe som vi är glada för, säger Epheram Demelash.