Svante Werger är rådgivare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Svante Werger är rådgivare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Bild: Tony Gutierrez/Duygu Getiren/Anders Wiklund

MSB:s oro: Ansträngt läge för verksamheter med samhällsviktiga funktioner

Den stora smittspridningen gör att många tvingas hålla sig hemma. Både smittade och de som är i karantän. Nu varnar MSB för att samhällsviktiga funktioner kan påverkas om utvecklingen fortsätter åt samma håll.

ANNONS
|

I torsdags presenterade Folkhälsomyndigheten nya scenarier med anledning av den rekordhöga smittspridningen av omikronvarianten.

I samband med att de nya scenarierna presenterades höjde också Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ett varningens finger.

För även om sjukvården i dagsläget klarar situationen väl leder hög sjukfrånvaro till att det börjar bli ansträngt inom flera andra branscher som har hand om samhällsviktiga funktioner.

– Det är nog vid få tillfällen, om ens något under pandemin, som man har hört den orosnivån som finns nu för om man kommer att klara det här, sa Svante Werger, rådgivare vid MSB, på torsdagens myndighetsgemensamma presskonferens.

ANNONS
Svante Werger, rådgivare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och  Britta Björkholm, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten.
Svante Werger, rådgivare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Britta Björkholm, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten. Bild: Duygu Getiren/TT

Oro för att klara verksamheten

Med samhällsviktig verksamhet avses sådana funktioner som måste fungera även vid samhällsstörningar, som till exempel en pandemi. El- och vattenförsörjningen, telemaster och infrastruktur räknas till exempel som sådan, men också förskolor och posten.

– Det är många som är beroende av att de här verksamheterna fungerar. Än så länge känner jag inte till att någon ska ha haft en riktigt kritisk situation, men det är ansträngt på flera håll och man är orolig för utvecklingen under de kommande veckorna, säger Svante Werger.

Framförallt är det två synpunkter som kommit in till myndigheten. För det första vill de se ett undantag i karantänreglerna för nyckelpersoner och för det andra vill de att driftkritisk personal ska få ett snabbspår till testning.

Karantänkravet ett bekymmer

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige är en av de aktörer som lyft frågan om karantänsreglerna. Enligt organisationen är läget ansträngt redan nu då betydande andelar av den driftkritiska personalen inte kan gå till jobbet, både på grund av att de är sjuka men också på grund av regler om hushållskarantän.

I nuläget är det framförallt personalförsörjningen vid fjärrvärmeverk som är oron, men även företag som jobbar med elnätet har höjd beredskap, säger han.

– Karantänkravet är bra i sig. Men just nu är det ett bekymmer för energibranschen, säger Daniel Lundqvist, ansvarig för marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla vid Energiföretagen.

ANNONS
Daniel Lundqvist, ansvarig för marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla vid Energiföretagen.
Daniel Lundqvist, ansvarig för marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla vid Energiföretagen. Bild: Mattias Jönsson/Pressbild

Vill se undantag för kritisk personal

I en hemställan till Folkhälsomyndigheten och socialminister Lena Hallengren (S) efterfrågar organisationen nu undantag från gällande karantänregler för kritisk personal.

– Vårt budskap till Folkhälsomyndigheten är vikten av att väga in bredare samhällsperspektiv än sjukvårdens personal och folkhälsan i sig. En störning i uppvärmningen för en stad får också stora konsekvenser, säger han.

MSB har framfört önskemålen till Folkhälsomyndigheten, men Svante Werger framhåller att frågan är komplex. Lättnader kan leda till att fler kan gå till jobbet, men skulle också kunna få motsatt effekt om fler bli sjuka.

– Exakt hur det här skulle ske är ju frågor som Folkhälsomyndigheten äger och man måste betrakta ur ett smittskyddsperspektiv. Men vi och andra myndigheter har lyft frågan på bordet, säger Svante Werger.

ANNONS