Mindre kvoter för rödspätta nästa år. Medan kvoterna för sill, torsk, kolja, sej och vitling ökar. Arkivbild.
Mindre kvoter för rödspätta nästa år. Medan kvoterna för sill, torsk, kolja, sej och vitling ökar. Arkivbild.

Mindre rödspätta med nya fiskekvoter

ANNONS
|

Mindre kvoter för rödspätta nästa år. Medan kvoterna för sill, torsk, kolja, sej och vitling ökar. Det blev resultatet av förhandlingarna mellan Norge och EU om fiske i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt för 2018.

Kvoterna förhandlades fram vid överläggningarna mellan representanter för EU och Norge i Bergen. Det innebär att fiskemöjligheterna kan beslutas av ministerrådet i EU i mitten på december så att fisket kan påbörjas från den 1 januari 2018. Då kommer även beslut om kvoter för fler andra arter än de som nu presenteras.

"Ett av målen i EU:s gemensamma fiskeripolitik är att fiskbestånden ska bevaras över nivåer som säkerställer en maximal hållbar avkastning (MSY) för skördade arter senast 2020", säger Bart Adriaenssens, utredare på Havs- och vattenmyndigheten i ett pressmeddelande.

ANNONS

Parterna enades också om anpassningar av kvoterna från landningskvoter till fångstkvoter som en följd av EU:s gradvisa införande av landningsskyldigheten.

TT
ANNONS