Migrationsverket minskar sin personalstyrka med över 1 000 personer. Arkivbild.
Migrationsverket minskar sin personalstyrka med över 1 000 personer. Arkivbild.

Migrationsverket skär ner kraftigt

Antal asylsökande har minskat dramatiskt de senaste åren. Därför kommer Migrationsverket att kraftigt dra ner på sin personal nästa år.

ANNONS
|

- Det är nog den största myndighetsneddragningen sedan Försvarsmakten, säger generaldirektören Mikael Ribbenvik till TT.

Snart har de asylsökande som kom 2015 och 2016 fått sina asylbeslut. Det i kombination med att betydligt färre väntas söka asyl enligt de senaste prognoserna har lett till att Migrationsverket fått en sänkt budget med 700 miljoner kronor för 2018.

- Vi har minskade behov och därmed får vi minskade medel. Därför kommer vi att bli mindre som myndighet, säger Ribbenvik.

ANNONS

Kraftig minskning

Migrationsverket har omkring 8600 anställda. Klart är att det föreslås att antalet anställda inom asylprövningen ska minska från 2000 till närmare 800 under nästa år. Även andra avdelningar kommer att påverkas.

- Jag kan inte säga hur många personer det rör sig om ännu. Vi är mitt uppe i det arbetet, säger Ribbenvik.

Den stora personalminskningen kommer bland annat att ske med uppsägningar, pensionsavgångar och att tjänster inte förlängs eller återbesätts.

Stort asyltryck

Under 2015 sökte nästan 163000 personer asyl i Sverige. Toppveckan var vecka 46 då det registrerades 10563 asylsökande varav 2861 ensamkommande barn. Det ska jämföras med den senaste sjudagarsperioden i år då 524 asylsökande, varav 32 ensamkommande, registrerades.

- Under hösten 2015 var det väldigt synligt med så många människor som köade utanför våra anläggningar. Det som inte har synts är vad vi har gjort under de här två åren. Vi har ju jobbat hårt, säger Ribbenvik.

ANNONS

Han pekar på att de senaste två åren har Migrationsverket fattat närmare 183000 asylbeslut och drygt 5500 beslut om kvotflyktingar. Dessutom har verket fattat mer än 420000 beslut i andra tillståndsärenden

Av de 162877 asylsökande 2015 har 141955 ärenden avgjorts. Av dem fick 77045 bifall.

- Av de andra är vår ambition att nästan alla ska ha avgjorts till årsskiftet, säger Mikael Ribbenvik.

TT

Fakta: Migrationsverkets prognossiffror

Asylsökande i år: 26500, inklusive de som omplaceras från Grekland och Italien.

Asylsökande 2018: 19000–33000. Migrationsverket planerar för 24000.

Källa: Migrationsverket

ANNONS