Försvarsövningen Aurora fick på onsdagen besök av försvarsminister Peter Hultqvist och statsminister Stefan Löfven när försvaret övade med det nya artillerisystemet Archer.
Försvarsövningen Aurora fick på onsdagen besök av försvarsminister Peter Hultqvist och statsminister Stefan Löfven när försvaret övade med det nya artillerisystemet Archer.

Macrons förslag nobbas av Hultqvist

Frankrikes president Emmanuel Macron efterlyser ett gemensamt EU-försvar och interventionsstyrka. Svenske försvarsministern Peter Hultqvist (S) avvisar dock förslaget.

ANNONS
|

Frankrikes president lade på tisdagen fram sin vision om EU vid ett tal. Där ingick bland annat försvarsfrågan där Macron lyfte behovet av en gemensam försvarsbudget, försvarsdoktrin liksom gemensam interventionsstyrka.

Ett liknande förslag har tidigare lanserats av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Redan då var Sveriges försvarsminister tveksam.

Alliansfritt

- Sverige är ett militärt alliansfritt land. Vi ser att det försvarssamarbete som sker inom ramen av EU ska ske på mellanstatlig grund och utifrån sådana behov. Det vi hittills varit överens om är att bygga upp ett stöd för EU:s internationella operationer, säger Hultqvist.

ANNONS

- Han (Macron) vill ha en särskild styrka, det är inget som vi har diskuterat eller drivit och jag är inte beredd att uttala något stöd för den här idén, säger Hultqvist i anslutning till försvarsövningen Aurora.

På övning

Hultqvist tillbringade förmiddagen tillsammans med statsminister Stefan Löfven på en äng utanför skogarna i Trosa. Där visades Försvarsmaktens artilleripjäs Archer upp i samband med övning där man sköt skarpt mot ett mål i Trosa skärgård.

- Vi har varit överens inom EU att Nato och EU inte ska vara konkurrerande organisationer utan komplettera varandra. För Sveriges del är det väldigt viktigt att EU inte är någon försvarsallians. Jag har svårt att se hur Natoländer som nu ställer krav på att EU ska utveckla kapaciteten som finns inom Nato får det att gå ihop, säger Hultqvist.

TT: Förespråkare hävdar ju att detta kan vara ett sätt i arbetet mot nya terrorangrepp?

ANNONS

- Vi arbetar redan effektivt tillsammans med säkerhetspolisen när det gäller att bekämpa olika terrorhot.

TT

Fakta: EU och försvaret

I artikel 42:2 i EU:s Lissabonfördrag talas om att den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken ska leda fram till ett gemensamt försvar men bara när ländernas stats- och regeringschefer bestämt det med enhällighet.

I artikel 42:6 ges samtidigt möjlighet för dem som vill gå längre redan dessförinnan: "De medlemsstater som uppfyller högre krav på militär kapacitet och som har gjort mer bindande åtaganden på området med tanke på de mest krävande uppdragen ska upprätta ett permanent strukturerat samarbete inom ramen för unionen". På engelska förkortas samarbetet Pesco.

EU-länderna enades i höstas om hur man vill se försvarssamarbetet utökas. I 13 punkter talas om allt från att undersöka skapandet av ett Pesco till att inleda en årlig gemensam genomgång av hur mycket länderna lägger på sina försvarsbudgetar. En gemensam försvarsfond har dessutom lanserats där kommissionen hoppas kunna lägga upp till 15 miljarder svenska kronor om året för gemensam forskning, utveckling och produktion.

ANNONS