Larmet från akuten – väntat tre dygn på vårdplats

Svårt sjuka patienter har i väntan på vårdplats blivit liggande på akuten när trycket varit som högst i sommar. I ett enskilt fall så länge som tre dygn. Orsak? Otillräckligt med vårdplatser och fortsatt personalbrist. Nu anmäls situationen till Arbetsmiljöverket.
– Vi tar detta på största allvar, säger Björn Järbur, sjukhusdirektör i Nu-sjukvården.