Läkarens varning om lättade restriktionerna

Under onsdagen tas många restriktioner relaterade till coronapandemin bort. Regionens smittskyddsläkare Thomas Wahlberg lyfter ett varningens finger för smittspridning bland ovaccinerade, som fortsatt bör iaktta försiktighetsåtgärder.
– Så länge det finns en stor grupp som är ovaccinerade kan vi väldigt snabbt få en smittspridning.