Kritiserar brister i plan mot diskriminering

21 kommuner i Sverige får bakläxa av diskrimineringsombudsmannen (DO) när det gäller brister i de planer som tagits fram för att motverka olika typer av trakasserier och repressalier. Kommunerna anses inte uppfylla de krav som ställs i gällande lagstiftning.

Redan kund?Logga in här