Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) vill skärpa kraven på partierna att redovisa var de får sina intäkter ifrån. Arkivbild.
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) vill skärpa kraven på partierna att redovisa var de får sina intäkter ifrån. Arkivbild.

Krav på partier att redovisa bidrag skärps

Partier och kandidater ända ner på kommunnivå ska från nästa vår öppet redovisa bidrag och andra intäkter de får, enligt remiss till Lagrådet. Regeringen vill dock inte kräva att partier ska informera lottköpare om att intäkter hamnar i partikassan.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Frågan om intäkter från lotterier handlar i praktiken enbart om Socialdemokraterna, som varje år redovisar miljoninkomster från A-lotterierna, en ekonomisk förening som drivs av partiet och dess ungdomsförbund, SSU. Lotterier som föreningen driver är bland annat Kombilotteriet samt skraplotterna Femman och Glädjelotten.

I lagrådsremissen hänvisar regeringen till att inte heller kommittén som utrett nya regler för partiernas finansiering, har föreslagit att partier ska bli skyldiga att tala om för folk som köper lotter att de i praktiken stödjer ett parti ekonomiskt.

Regeringen anser att det räcker med att Lotteriinspektionen när den ger lotteritillstånd ställer som villkor att det ska framgå vem intäkterna hamnar hos. Den som söker sig till Kombilotteriets hemsida får dock leta en del för att hitta upplysningen om att S får intäkter från det.

ANNONS

- Det är ingen hemlighet att det är Socialdemokraterna som driver Kombilotteriet, och risken för korruption i samband med det är obefintlig, invänder justitieminister Morgan Johansson (S).

Motverka korruption

Syftet med lagstiftningen för öppen redovisning är att motverka korruption. Sverige fick länge kritik från Greco, en kommitté som arbetar mot korruption inom Europarådet, för att skilja ut sig i Europa genom avsaknad av en lag om hur partier får finansiera sin verksamhet.

Numera, sedan 2014, finns det en lag om att partierna måste redovisa var de får sina intäkter ifrån, men den gäller bara de politiska partierna på riksnivå. Regeringen vill utöka skyldigheten till att gälla även på regional och lokal nivå, det vill säga för alla partier som ställer upp i landstings- och kommunval. Kravet på att redovisa intäkter ska också gälla de kandidater som ställer upp i valen och det är de själva som ska göra redovisningen.

- Det viktigaste med remissen är att lagen också ska gälla på lokal och regional nivå och omfatta alla kandidater, säger Morgan Johansson.

ANNONS

- Väljarna har rätt att veta var partiernas pengar kommer ifrån, säger han.

Regeringen föreslår också att det indirekta förbud mot att ta emot anonyma bidrag ändras till ett direkt, rakt förbud. Det gäller gåvor över, för 2018, 2275 kronor.

TT

Fakta: Förslag om partiers finansiering

I lagrådsremissen föreslår regeringen:

Förbud för partier och kandidater ända ner till kommunnivå att ta emot anonyma gåvor på över 2275 kronor.

Även partier och kandidater på lokal och regional nivå blir skyldiga att redovida intäkter och bidrag.

Skyldiga att redovisa ska också partiers sidoorganisationer, som kvinnoförbund, seniorförbund och liknande vara.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2018.

En lag som gäller redovisning och insyn i de politiska partiernas finansiering på riksnivå¨infördes 2014.

Källa: Lagrådsremiss: Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk

ANNONS