Köerna växer efter vårens tvärnit i vården

I skuggan av coronasmittans nedgång av patienter på intensivvårdsavdelningarna växer vårdköerna snabbt i NU-sjukvården. I maj stod 3 545 patienter i kö för väntan på operation, det är en ökning med 252 personer jämfört med samma månad 2019. Antalet operationer har halverats sedan förra året.