Klart: Då betalas elstödet ut

Elstödet till 4,3 miljoner hushåll i elprisområde 3 och 4 (södra Sverige) börjar betalas ut enligt plan, närmare bestämt från den 20 februari, meddelar Försäkringskassan.

ANNONS
|

Utbetalningarna inleds hos Försäkringskassan den 20 februari och några bankdagar senare börjar pengarna landa på elkundernas konton.

Utbetalningarna gäller för elområde 3 och 4, det vill säga södra och mellersta Sverige. För elområde 3 gäller 50 öre per förbrukad kilowattimme under tidsperioden från oktober 2021 till september 2022 och i elområde 4 handlar det om 79 öre per kilowattimme.

4,43 miljoner hushåll som är anslutna till 132 elbolag omfattas av detta första stödpaket. Det beräknas uppgå till sammanlagt mellan 16 och 17 miljarder kronor.

Enligt generaldirektören Nils Öberg har tidsramen varit ”omöjlig”, och att för lösa uppgiften myndigheten fått från regeringen har man byggt ett helt nytt betalningssystem på tre månader – en uppgift som annars har tagit myndigheten ett helt år att slutföra.

ANNONS

– Vi har lyckats skapa detta på oerhört kort tid. En annan bra sak är att systemet kommer kunna återanvändas, inte bara för nästa utbetalning av elstöd utan även för andra slags krisstöd om det skulle behövas i framtiden, säger Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg.

Med tanke på det omfattande arbetet vill Öberg poängtera att servicearbetet med elstödet kan bli magert.

– Vi kan inte erbjuda samma höga servicenivå i vår verksamhet i övrigt. Jag nämner det redan nu för jag vill ha förståelse och acceptans för det. Det kommer finnas mycket information på Försäkringskassans hemsida, så om man kan undvika att ringa och istället själv söka information vore vi enormt tacksamma.

Utbetalningarna gäller inte hushåll i norra Sverige, och inte heller företag, organisationer eller myndigheter. När dessa utbetalningar kommer ske kan Öberg inte svara på.

ANNONS