Ingen ökning av coronafall inom NU-sjukvården

Antalet coronafall fortsätter öka i Västra Götalandsregionen. Jämfört med förra veckan har fallen ökat med hela tio procent i regionen.