Hårda strider kring det nya storsjukhuset

I juni 1982 bestämde landstinget att lasarettet i Vänersborg skulle byggas ut. Och i staden drogs många suckar av lättnad. Planerna på ett helt nytt storsjukhus i Tvåstad var avvärjda och Vänersborg som sjukvårdsstad var räddad. Men segern blev kortvarig – Näl byggdes ändå.