Här är nya lagarna som träder i kraft 1 juli

Skärpta straff för brott i kriminella nätverk, kroppsvisitation vid högskoleprovet och undersköterska blir en skyddad yrkestitel. Det är några av de nya lagarna som träder i kraft 1 juli.

ANNONS
|

I halvårsskiftet får Sverige ett flertal nya lagar och förordningar. Här är de som börjar gälla från 1 juli 2023.

Skärpta straff för brott i kriminella nätverk
Bild: Johanna Wallin/Göteborgs-Posten

För att rättsväsendet ska få bättre möjligheter att bekämpa brott inom kriminella nätverk, skärps nu flera straff. Det gäller: grovt olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, rån, utpressning och grov utpressning. Även försäljning av narkotika ska få skärpt straff. Det blir också straffbart att blanda in personer under 18 år i brottslig verksamhet. Ytterligare något som ändras är bestämmelser om häktning. Tidigare har obligatorisk häktning gällt om du misstänks för ett brott som ger minst två års fängelse, nu sänks den gränsen till ett år och sex månader. Våldsamma uppgörelser mellan kriminella ska också få straffskärpningar.
Undersköterska blir en skyddad yrkestitel
Bild: Bengt Christian/Göteborgs-Posten

För att få använda titeln ”undersköterska” i yrken inom vård och omsorg kommer man nu behöva ett bevis från Socialstyrelsen. Det som ger dig rätt att använda titeln är en utbildning från gymnasieprogrammet vård - och omsorg eller motsvarande kompetens. Alla som vill använda den här yrkestiteln måste alltså ansöka om att få göra det. Men det finns ett undantag. I en övergångsperiod på tio år får en tillsvidareanställd fortsätta använda titeln. Därefter behöver dock även den tillsvidareanställda ansöka om ett bevis hos Socialstyrelsen.
Kroppsvisitation vid högskoleprovet
Bild: LISA THANNER

Med den här nya lagen får alla som deltar på högskoleprovet kroppsvisiteras när de går in och ut ur lokalen där proven skrivs. Om en provdeltagare vägrar detta blir det konsekvenser. Deltagaren får då inte gå in i lokalen igen och provresultatet uteblir – om det inte finns en särskild anledning. När deltagaren vägrar att kroppsvisiteras i in - och utgångskontrollerna, kommer personen i fråga inte få skriva högskoleprovet i två år framöver.
Tillfällig skattefrihet för förmån av ladd-el på arbetsplatsen
Bild: Olof Ohlsson

Anställda ska kunna ladda elfordon av typerna personbil klass 1, lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel utan att betala skatt för elförbrukningen. Detta är en tillfällig skattefrihet och gäller endast om laddningspunkten eller eluttaget tillhör arbetsgivaren och ligger i anslutning till den.
Kommunerna får ansvar för brottsförebyggande arbete
Bild: TT/Göteborgs-Posten

För att öka möjligheten att effektivisera och göra kommuners brottsförebyggande arbete mer träffsäkert, ska ansvaret nu regleras i lagstiftningen. Det innebär att kommunerna ska ansvara för att kartlägga brottsligheten inom sitt område. Därefter ska de ta beslut om åtgärder och handlingsplaner. Till en viss grad får kommunerna också ett ansvar att samordna det lokala brottsförebyggande arbetet.

Fler lagar och förordningar som träder i kraft 1 juli 2023

 • En enklare och tydligare kemikalieskatt
 • Ny mervärdesskattelag
 • Höjt tak för avdrag från arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling
 • Åtgärder för att säkerställa en sund och säker spelmarknad
 • Sekretessgenombrott vid utlämnande för teknisk bearbetning eller teknisk lagring av uppgifter
 • Ändrat tillstånds- och tillsynsansvar för Försvarets radioanstalts hantering av brandfarliga och explosiva varor
 • Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott
 • Avskaffat tillståndskrav för offentlig danstillställning på plats som inte är offentlig
 • Genomförande av ändringarna i vapendirektivet
 • Stärkt integritet och förbättrad säkerhet hos Rättsmedicinalverket
 • Havs- och vattenmyndigheten är tillsynsvägledande myndighet
 • Bestämmelser om lagring av gas
 • Innehållsvillkor för public service på internet
 • Det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer inom bostadsbidraget förlängs och höjs
 • Regleringen för biobanker utvidgas och förtydligas
 • En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn
 • Ändrad sanktion för den som inte anmäler verksamhet till vårdgivarregistret
 • Riktålder för pension bestäms till 67 år för år 2029
 • Åtgärder som stärker försörjningsberedskapen av sjukvårdsprodukter
 • Nytt fortbildningsbidrag för lärare och förskollärare
 • Krav på folkhögskolorna när undersköterska blir en skyddad yrkestitel
 • Dimensionering av gymnasial utbildning ska förbättra kompetensförsörjningen

Källa: Regeringskansliet

ANNONS