Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

I Tanums kommun har frågan om mobiltelefoner i skolan hamnat i långbänk.
I Tanums kommun har frågan om mobiltelefoner i skolan hamnat i långbänk. "Man borde skicka en uppmaning, att vi önskar ett förbud", säger Louise Thunström (S). Bild: Arkiv

Frågan om mobil i skolan har lett till politisk strid

Det blir politikerna i Tanums kommunfullmäktige som kan komma att avgöra hur eleverna i grundskolan ska hantera sina mobiltelefoner under skoldagen. Hittills har partierna inte kunna ena sig i den här frågan.

Frågan väcktes på allvar av en socialdemokratisk motion, med innebörden att helt enkelt förbjuda elever från att använda och ha mobiltelefon på lektionerna. I motionen, som antagits som en S-partimotion, föreslås "skoldagen ska vara mobilfri och att varje rektor beslutar om hur rutinerna för detta ska utformas för respektive skola samt gymnasieskola"

Motionen överlämnades till kommunfullmäktige i maj 2018 för, som det heter, beredning och förslag till beslut.

I november samma år beslutade politikerna i barn- och utbildningsnämnden, bun, att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Det kom man nu inte så långt med.

För i januari i år körde kommunstyrelsen över bun och återremitterade motionen till nämnden med uppmaningen att bereda den en gång till. Nu hade frågan hamnat i långbänk i den politiska debatten och då blev de dags för tjänstemännen att hantera den.

Barn- och utbildningsnämndens förvaltning kom då fram till att det finns tillräckligt med stöd "i bland annat skollagen, för att ge skolan möjlighet att i ordningsregler reglera hur en mobiltelefon får användas", framgår det i en tjänsteskrivelse från den 4 juli i år.

Men det konstaterandet hjälpte inte fram motionens intentioner att förbjuda telefoner på skoltid. När barn och utbildningsnämnden åter behandlade frågan, precis före midsommar, blev beslutet ännu en gång, att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. S, MP och KD yrkade bifall till motionen.

I en redogörelse av hur mobiltelefoner redan nu hanteras på Tanums skolor framgår, att mobiltelefon inte får användas under skoldagen på varken låg- eller mellanstadiet. På högstadiet i Hamburgsund ska telefonerna ligga i elevskåpen under lektionstid, men eleverna får använda dem under raster. Även på Campus Futura i Tanum har man regler som säger att eleverna inte får ha sin mobil på lektionen. Så striden om mobilerna har mer eller mindre blivit en principstrid mellan de politiska blocken.

– Om nu mobilen är så viktig borde den tillhandahållas av skolorna. Vill de inte ta ifrån rektorerna bestämmandet, borde man i alla fall skicka en uppmaning, att vi önskar ett förbud, säger Louise Thunström (S).

Men det uttalandet imponerar inte på barn- och utbildningsnämndens första vice ordförande, Gerd Johansson (C).

– Det är ju mycket tydligt formulerat i skollagen redan, att det är rektors ansvar att ta beslut om regler och liknande för skolan.

Nu har ju den här mobilfrågan varit upp i den politiska diskussionen och i nämnden flera gånger och man kan undra varför?

– Jag upplever inte, när jag hör med skolpersonal, att man har några problem med den här frågan. Det finns lite olika regler på olika skolor. På någon skola samlar man in mobiltelefonerna på morgonen Men det måste finnas större frågor att ta hand om än detta på både riksplanet och i Tanum, säger Gerd Johansson.

Frågan om mobiler i skolan är långt ifrån en fråga bara i Tanums kommun.

I torsdagstidningen 29/8 berättade Strömstads Tidning om hur man på gymnasieskolan i Strömstad fattat beslut om förbud mot mobiltelefoner på lektionerna.

I januari sade statsminister Stefan Löfven (S) att regeringen vill införa ett mobilförbud i skolan. En ny lagstiftning som ska börja gälla 1 januari 2021.

I Trelleborg har politiker fattat beslut med M och KD i spetsen om att förbjuda mobiltelefoner i grundskolan under lektionerna. Politikerna där menar att mobiltelefoner i många fall bidrar till att distrahera eleverna under lektionerna, men också att sociala medier ofta bidrar till att mobbning och trakasserier kan utvecklas under skoldagen.

2018 27/3: S -motion om mobilfri skoldag.

7/5: Kommunfullmäktige, kf, lämnar den till kommunstyrelsen, ks.

30/5: Ks lämnar den till barn och utbildningsnämnden. bun.

27/11: Bun föreslår kf att avslå.

2019 16/1: Ks återremitterar till bun.

27/5: Bun har utrett hur skolor hanterar mobilfrågan.

18/6: Bun föreslår kf att avslå motionen.

28/8: Ks förelår kf ska avslå motionen.