Försvarsexpert: Putin är en produkt av Ryssland

Experten Gudrun Persson dömer ut möjligheten att samexistera fredligt med Ryssland.
Det gäller även om man skulle göra sig av med Vladimir Putin.
– Vi måste inse att Putin är en produkt av Ryssland, säger hon.